Ordrupgaard har tidligere oplyst, at museet skulle lukke fra september 2017 og to år frem på grund af det omfattende byggeprojekt Himmelhaven, tegnet af den norske tegnestue Snøhetta. Slots- og Kulturstyrelsen, der på vegne af Ordrupgaard har bygherrerollen på byggeprojektet og varetager projektledelsen, har nu haft opgaven med udbygningen i udbud, og efter udbudsrunden er det styregruppen bag byggeprojektets vurdering, at der ikke er modtaget tilstrækkeligt antal ansøgere til at sikre en effektiv konkurrence om opgaven. Derfor skal der en ny udbudsrunde til, skriver Ordrupgaard.

Museet ønsker derfor at orientere sine gæster og samarbejdspartnere om, at nedlukningen af museet udsættes til december 2017, og at sommerens særudstilling Masterpieces. Fra Degas til Hammershøi forlænges henover efteråret.

Særudstillingen, som bliver den sidste inden lukningen, har fernisering d. 14 juli 2017.

I løbet af efteråret vil museets faste samling fortsat være åben for publikum – dog vil udvalgte franske værker være udlånt til en særudstilling om Ordrupgaard på Musée Jacquemart-André i Paris. Ordrupgaards samling af danske guldaldermalerier vil i perioden være udlånt til kunstmuseet Nivaagaard i Nordsjælland. Ordrupgaard bestræber sig på at holde museets Kunstpark og Kunstlegeplads åben i hele perioden. Finn Juhls hus vil være lukket fra og med september, men kan besøges efter særlig aftale med museet indtil den endelige nedlukning i december 2017.

I nedlukningsperioden bliver værkerne udlånt til andre museer i Danmark eller opmagasineret og de 39 medarbejdere opsiges.

Museet regner med at genåbne med udgangen af 2019.

Det er lang tid, men så kommer vi i himlen.

Således kommer Himmelhaven til at se ud:

Himmelhaven Foto: Ordrupgaard

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev