Gentofte Kommune har fået otte millioner kroner af VILLUM FONDEN til at udvikle et spændende og nytænkende sted for skolernes udskolingselever – “Udskolingen i Byens Hus”. Udskolingen i Byens Hus på Hellerupvej skal understøtte skolernes arbejde med fremtidens udskoling under overskriften “Motiverede elever – klar til en digital fremtid”.

Med otte millioner fra VILLUM FONDEN vil Gentofte Kommune i løbet af de næste år udvikle bl.a. et læringslaboratorie (makerspace) i Udskolingen i Byens Hus sammen med skolerne og en række eksterne samarbejdspartnere.

Målet er at skabe et hus fuld af aktiviteter, hvor eleverne lærer at bruge digitale teknologier til at skabe gode løsninger på konkrete problemer, og bidrage til de unges science-kapital og dannelse til livet i en digital verden.

Formanden for Skoleudvalget, Pia Nyring, er glad for nyheden om donationen:

– Det er fantastisk, at vi med VILLUM FONDENS donation nu kan skabe nye og helt unikke muligheder for vores udskolingselever med udgangspunkt i læring og samarbejder om teknologiforståelse i forhold til den digitale verden. En kæmpe stor tak til VILLUM FONDEN for den generøse donation, siger Pia Nyring.

En del af Byens Hus
I Udskolingen i Byens Hus kan udskolingernes fag og projekter få en ekstra praksisfaglig og teknologisk dimension, og kommunens udskolingselever får mulighed for at lære at bruge digitale teknologier til at skabe gode løsninger på virkelige problemer, men også at lære at forholde sig kritisk til de digitale teknologier og hvad de gør ved os.

Den centrale placering i Byens Hus på Hellerupvej bevirker, at stedet også kan blive et centrum for møder og samarbejder mellem skoler, fagligheder og omverdenen, herunder virksomheder, foreninger og organisationer.

Udskolingen i Byens Hus går samtidig godt i spænd med de øvrige indsatser på skoleområdet i Gentofte Kommune. Bl.a. er der fokus på Synlig læring og Compassionate Systems Thinking, som også er med til at forberede Gentoftes elever på samtidens og fremtidens komplekse samfund.

Fakta:
– VILLUM FONDEN er en almennyttig fond, som støtter teknisk og naturvidenskabelig forskning samt miljømæssige og kulturelle formål i ind- og udland. VILLUM FONDEN er stiftet af civilingeniør Villum Kann Rasmussen, grundlægger af bl.a. VELUX A/S og andre firmaer i VKR Gruppen.

– VILLUM FONDEN ønsker at makerspaces med tiden bliver en del af hverdagen i alle landets kommuner og inviterer derfor også i 2020 landets kommuner til at søge støtte til at etablere makerspaces.

– I Gentofte Kommune vil de primære brugere af Udskolingen i Byens Hus være udskolingselever fra kommunens folkeskoler og deres lærere samt fritidsbrugere. Gentofte Kommune modtager en bevilling på ca. 8 mio. kr. over 5 år fra VILLUM FONDEN. Projektet er forankret i skoleforvaltningen, der blandt andet vil samarbejde med lokale virksomheder, foreninger mv.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev