Den 15 maj inviterede Gentofte Lokalhistorisk Forening på en vandretur under ledelse af foreningens formand, Flemming Noes-Rasmussen.

Turen begyndte ved ”Danmarks sidste landsbykirke”, Jægersborg Kirke, der blev bygget så sent som i 1941 med kamtakker, gotiske og romanske vinduer og et enkelt Velux-vindue.

Herfra gik turen af stien langs haveforeningen, Solsiden ved Hundesømosen til befæstningsinstallationerne ved Soløsevej/Skovvej, hvor vi så den villa på Soløsevej, der nu er bygget oven på Hovmarksbatteriet. Videre ad Fortunvej, hvor en af de tidlige udstykninger fra Hovmarksgården kan ses, nemlig kaptajn Frandsens huse.

På vejen tilbage passerede vi det, man mente var den forsvundne landsby, Mellerups gadekær, men hvor man i stedet fandt rester af en jernalderlandsby. Her er nu en meget hyggelig rækkehusbebyggelse med adresse på Bernstorfflunds alle. Her lå Hovmarksgården , hvis jorde en stor del af Skovvejskvarteret er udstykket fra.

Til sidst gik turen gennem Bernstorffs slotspark med mindestenen over Prins Axels familie til Lille Bernstorff ved ” Lille femvej”, der er under renovering, og hvor der derfor var adgang til prins Peter og prinsesse Irenes grave  i haven.

Det var en god tur i dejligt forårsvejr, hvor vi alle blev klogere.

Dit Gentofte opfordrer til, at man melder sig ind i foreningen. Der er mange gode ture og det koster kun 200 kr årligt. Læs mere her. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev