​I dag offentliggøres resultaterne fra den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser – LUP. Mere end 400.000 patienter har svaret på spørgsmål om deres tilfredshed med de danske hospitaler. 119.310 patienter kommer fra Region Hovedstaden.

At 87% af Region Hovedstadens patienter indenfor somatikken samlet set er tilfredse i høj eller meget høj grad, matcher det samlede niveau for hele landet. Tilfredsheden varierer dog afhængig af forløbet; for patienter, der har været i kontakt med regionens akutmodtagelser, gælder det, at 72% er tilfredse i høj eller meget høj grad, og blandt de fødende kvinder er tallet 84%.

Ambitionen er, at mindst 85% af Region Hovedstadens borgere skal være tilfredse i høj eller meget høj grad i deres møde med sundhedsvæsnet. Samlet set er målet om øget patienttilfredshed nået for de somatiske patienter, og er decimaler fra at nå målet for de fødende kvinder, men der er stadig variationer på hospitalsniveau.

Tilfredsheden blandt de voksne psykiatriske patienter er 74%, hvilket er et procentpoint over landsresultatet. For børn og unge ligger Region Hovedstaden på 65%, hvilket er 3 procentpoint under landsgennemsnittet. Til gengæld er 78% af de pårørende til børn og unge patienter i høj eller meget høj grad samlet set tilfredse.

”Større patienttilfredshed er et af regionens vigtige pejlemærker. Jeg synes, det er værd at hæfte sig ved, at vi indenfor det somatiske område ligger på niveau med resten af landet. Men det er også klart, at alle hospitaler fortsat har noget at arbejde med. Enten ligger de under målet på for somatiske patienter, eller også ligger de under målet for fødende. Og der er en variation mellem afdelinger, der viser, at dem der ligger lavest kan lære meget af dem, der ligger højest,” siger regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S).

”Vi skal lære af dem, der gør det godt”

Årets LUP-tal kan ikke sammenlignes med sidste års undersøgelse. Sidste år gik LUP nemlig over til månedlige undersøgelser, så afdelingerne løbende får tilfredshedsresultater.

”Tallene fra tilfredshedsundersøgelsen er efter min mening årets vigtigste tal, fordi det er her, patienterne giver karakterer til vores hospitalsvæsen. At vi sidste år begyndte at afrapportere på månedsbasis gør, at vi løbende finder afdelinger med gode resultater, som vi kan lære af i arbejdet med at få endnu flere tilfredse patienter,” siger lægefaglig koncerndirektør i Region Hovedstaden Dorthe Crüger.

En af de afdelinger, der aktivt har brugt de månedlige tilbagemeldinger fra patienterne, er Hjertemedicinsk afdeling på Herlev og Gentofte Hospital. Afdelingen har oprettet et brugerpanel med patienter og pårørende, som skal sikre, at behandling og pleje fortsat udvikles. Brugerpanelets input bruges også til at optimere organiseringen, drift og patientforløb.

”Hjertemedicinsk er én af mange afdelinger, der kommer til at fungere som case, når vi i næste uge afholder et læringsseminar, hvor andre afdelinger kan lære af de gode erfaringer fra afdelinger, der er lykkes med at inddrage de løbende erfaringer fra tilfredshedsundersøglesen,” siger Dorthe Crüger.

Ved læringsseminaret uddeler koncerndirektionen og Center for Patientinddragelse en ny pris til to afdelinger, der enten har arbejdet målrettet med at fastholde eller forbedre patienttilfredsheden.

Kilde

Foto: ABW

Tilmeld dig vores nyhedsbrev