CEPOS har udarbejdet en meget interessant rapport om, hvor mange penge, der omfordeles til staten og mellem kommunerne

Gentofte kommune er den suveræne topscorer med en positiv nettobetaling til staten på kr. 157.000 pr. indbygger overført i 2016, nok til at dække den negative nettobetaling til staten i de tre dyreste kommuner: Lolland, Læsø & Guldborgsund.

Tallet er beregnet som: Moms & vareskatter + Skatter til staten – Tilskud & udligning – Indkomstoverførsler

Måske umiddelbart overraskende for nogen, udgør udligningen kun en mindre del af den samlede regionale omfordeling.

Her ses kortet over de kommuner, der betaler og dem, der modtager:

Skat
Kommuner, der giver og tager, grafik CEPOS

I rapporten hedder det: Det er ganske få kommuner, som leverer meget store nettobetalinger pr. indbygger til staten, og disse kommuner er alle beliggende i hovedstadsområdet. Godt en tredjedel af kommunerne leverede i 2016 negative nettobetalinger til staten.

Den største befolkningstilvækst sker i de rige kommuner, som det fremgår af denne figur:

Skat
Flyt fra fattig til rig, grafik: CEPOS

Tilmeld dig vores nyhedsbrev