Movia skriver bl.a. dette i sin pressemeddelelse om rabatter:

Din Offentlige Transport – som består af DSB, Metroselskabet og Movia – harmoniserer priser og rabatter for pensionister på hele Sjælland fra juni 2020. Det skal sikre, at rabatterne kommer de sjællandske pensionister lige meget til gode og følger samme model, som blev indført vest for Storebælt i 2018.

I dag kan pensionister på Sjælland, Lolland, Falster og Møn kun få pensionistrabat i DOTs område, hvis de køber et tre-måneders pensionistkort – det såkaldte “mimrekort”. Men det er kun i alt hver sjette pensionist, der har købt et pensionistkort – og som dermed får adgang til rabat, når de bruger kollektiv transport.

Samtidig er rabatten ulige fordelt. I hovedstadsområdet har kun 17 procent af pensionisterne købt et pensionistkort. Uden for hovedstadsområdet er tilslutningen endnu lavere. I Vestsjælland er det blot 3 pct. af pensionisterne, der har købt et pensionistkort, mens tallet er helt nede på 1. pct. i Sydsjælland. Årsagen er, at rabatten ikke kommer alle pensionister lige meget til gode. Og det vil DOT nu lave om på:

“Den nuværende pensionistrabat er ulige fordelt, og kommer derfor ikke alle pensionister lige meget til gode. Rabatten er attraktiv for pensionister, der bruger den kollektive transport meget i hovedstadsområdet. Men pensionister, der bor steder, hvor der ikke er så mange busser og tog, eller som ikke rejser så meget, får ikke glæde af rabatten. Det retter DOT nu op på med en ny pensionistrabat, som alle pensionister på Sjælland får lige adgang til”, siger talsmand for DOT, ressourcedirektør Eskil Thuesen.

At det er uholdbart med ulige rabatter, har Folketingets statsrevisorer allerede fremhævet i 2015, hvor Rigsrevisionen kritiserede den manglende harmonisering af taksterne i den kollektive transport. Det er derfor en bunden opgave for DOT at harmonisere priserne til bus, tog og metro – også for pensionister.

Priser og rabatter for rejser med rejsekort og periodekort på Sjælland blev harmoniseret for tre år siden. Til juni bliver priser og rabatter for pensionister og førtidspensionister på Sjælland så også harmoniseret, som det skete vest for Storebælt i 2018.

Få 40 pct. rabat på rejsekort
De nye priser og rabatter for pensionister og førtidspensionister træder i kraft til juni 2020. Alle borgere, der er fyldt 65 år samt førtidspensionister får 40 pct. rabat, hvis man rejser på et rejsekort og herudover 20 pct. rabat uden for myldretiden. Samtidig ophæves spærretiden, så man kan rejse med rabat hele døgnet. Vil man have et pendlerkort, får man 25 pct. rabat. Pendlerkort kan købes på rejsekort, men det kan også købes i DOTs webshop på pap.

“Vi kan se, at omkring hver anden over 65 år allerede har et rejsekort. Har man et rejsekort med navn på, altså det, der hedder et personligt rejsekort, og er man fyldt 65 år, vil man automatisk få 40 pct. rabat fra juni i år. Så her skal man ikke foretage sig noget. Hvis man ikke har et rejsekort med navn på, kan man allerede nu oprette et, så får man automatisk rabatten til juni. Hvis man er førtidspensionist, skal man kontakte Rejsekort Kundecenter for at sikre, at man har et pensionist-rejsekort”, siger talsmand for DOT, Eskil Thuesen.

Trafikselskaberne i DOT får hverken flere eller færre indtægter samlet set, når harmoniseringen af rabatterne træder i kraft.

“Det er en bunden opgave for trafikselskaberne at harmonisere priser og rabatter for pensionisterne. Når vi laver et system, hvor flere kan få glæde af rabatten, er det klart, at nogle vil få mindre rabat fremover. Vores beregninger viser, at med den nye rabat vil godt 150.000 pensionister kunne rejse billigere med den kollektive transport, end de gør i dag. Så for dem er reformen en stor fordel. Vi kan også se, at det for cirka 60.000 pensionister vil blive dyrere at bruge kollektiv transport. I DOT kan vi derfor godt forstå, at de selvfølgelig ikke ser reformen som en gevinst,” siger DOTs talsmand.

Praktisk hjælp
DOT vil i god tid før ikrafttrædelsen til juni sætte ind med omfattende information til pensionisterne, så de er klar til de nye priser og produkter.

“Vi er fuldt opmærksomme på, at det for nogle kan virke utrygt at skulle skifte det kendte mimrekort ud med rejsekortet. I DOT er vi derfor optaget af, at overgangen til rejsekortet bliver enkel og tryg med god information i ordentlig tid og personlig bistand til dem, der er usikre eller ikke har et familiemedlem, der kan hjælpe dem,” siger DOTs talsmand.

Reformen gennemføres juni 2020. Man kan allerede nu få flere oplysninger på DOTs hjemmeside på dinoffentligetransport.dk/nypensionistrabat. Det er også planen, at DOT vil udarbejde en prisberegner, så man som pensionist eller førtidspensionist kan undersøge, om man rejser så meget, at det kan betale sig at købe et periodekort på sit rejsekort, eller om det bedre kan svare sig at rejse med sit almindelige rejsekort.

Fakta
• Der er i dag ca. 565.000 borgere, der er berettiget til pensionistkort i hele DOTs område – dvs. alderspensionister og førtidspensionister.
• Ca. 40 pct. af de berettigede – 233.000 – bruger kollektiv transport. Ca. halvdelen har i dag et rejsekort.
• I hovedstadsområdet er der i gennemsnit ca. 70.000 kunder på pensionistkort. Det svarer til ca. 17 pct. af de berettigede. Her er borgerne i Københavns og Frederiksborg Kommuner blandt de flittigste brugere af pensionistkortet.
• På Vestsjælland er der i gennemsnit ca. 2.000 kunder på pensionistkort. Det svarer til ca. 3 pct. af målgruppen.
• På Sydsjælland er der i gennemsnit ca. 500 kunder på pensionistkort – svarende til 1 pct. af målgruppen

De nye pensionistrabatter pr. juni 2020:
• 40 pct. rabat på rejser med rejsekort (personligt med kundetype pensionist)
• 25 pct. rabat ved køb af rejsekort fastprisprodukter dvs. rejsekort pendler med kundetype pensionist, rejsekort pendler kombi med kundetype pensionist – samt pap-pendlerkort, der udelukkende kan købes via DOT web-shop
• Stop for salg af nuværende rabatterede 3 måneders pensionistkort til 3 zoner eller “alle” zoner gældende i hvert af de tidligere takstområder: Takst Hovedstaden, Vest og Syd.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev