Her kan du se de uddrag af den seneste politirapport, der omhandler Gentofte i tidsrummet 2022/01/24-2022/02/01.

Bemærk det er de hændelser, politiet har valgt at inkludere i deres rapport.

Tyveri fra personbil, Hellerup

En ukendt gerningsperson tiltvang sig mellem søndag klokken 22.00 og mandag klokken 07.55 adgang til en BMW personbil, som holdt parkeret på Vingårds Alle. Fra bilen blev der stjålet rat, midterkonsol og airbags. Derudover var forlygterne forsøgt fjernet, men dette var ikke lykkedes. Ledningen til en nærtstående lygtepæl blev i samme tidsrum klippet over, formentlig så tyveriet kunne foretages i mørke.

Færdselsuheld, Dyssegård

En 25- årig mandlig bilist fra Farum kørte klokken 08.22 i nordlig retning ad Frederiksborgvej, hvor han i krydset ved Vangedevej påkørte en 34-årig kvindelig cyklist fra København, som foretog et venstresving ved grøn pil. Der skete ikke umiddelbart nogen personskade i forbindelse med uheldet, men en ambulance blev for en sikkerheds skyld sendt til stedet for at tilse cyklisten.

Den 25-årig bilist blev af en patrulje, som også var blevet sendt til stedet, sigtet for overtrædelse af færdselsloven.

Træer væltet, flere steder i politikredsen

I løbet af søndagen indløb der flere anmeldelser om væltede træer, som påvirkede trafikken. Såfremt de væltede træer ikke havde forårsaget personskade eller anden større skade, blev anmeldelserne formidlet videre til de respektive kommuner.

Anmeldelse indløbet klokken 07.04: Træ væltet på Hørsholm Kongevej lige nord for krydset med Høsterkøbvej og Gøngehusvej. Træet skulle spærre begge vognbaner.

Anmeldelse indløbet klokken 07.06: Lygtepæl ved midterhellen var væltet og lå ud over vejen Nivå Strandpark i krydset ved Strandvejen i nordgående retning. Anmelder havde sørget for at sætte noget minestrimmel på lygtepælen, således folk bedre kan se den.

Anmeldelse indløbet klokken 07.09: Træ væltet på Tamsborgvej i Hillerød, hvorved den ene vognbane var blokeret.

Anmeldelse indløbet klokken 07.12: Stort træ lå på tværs af Gulbjergvej i Slangerup.

Anmeldelse indløbet klokken 07.17: På Kongevejen i Allerød i sydgående retning ved krydset Stumpedyssevej. Træ væltet ud over vejen, så trafikken måtte køre over i modsatte vognbane.

Anmeldelse indløbet klokken 07.21: Træ væltet og spærrer for Udsholt Strandvej i Græsted.

Anmeldelse indløbet klokken 07.23: Anmelder oplyste, at der lå et træ ud over vejen i begge spor af Højsagervej ved krydset Humlebækvej. Personbiler kunne ifølge anmelder med forsigtighed køre udenom, mens busser og lastbiler ikke ville kunne det.

Anmeldelse indløbet klokken 07.26: Træ væltet ud over Agertoften i Gentofte, så hverken køretøjer eller gående kan passere.

Anmeldelse indløbet klokken 07.28: Træ væltet ud over Skjoldagervej i Gentofte

Anmeldelse indløbet klokken 07.33: Træ væltet ud over Bonderupvej i Skibby.

Anmeldelse indløbet klokken 07.42: Træ væltet og spærrer for Nørredamsvej i Fredensborg.

Anmeldelse indløbet klokken 07.49: Træ væltet og spærrer for Jespervej mellem rundkørslen og jernbanen i Hillerød.

Anmeldelse indløbet klokken 07.52: Træ væltet og spærrer begge vognbaner på Folehavevej i Hørsholm lige efter rideskolen.

Anmeldelse indløbet klokken 08.09: Træ væltet og spærrer for Svenskevej i Kgs. Lyngby.

Anmeldelse indløbet klokken 08.12: Træ væltet og spærrer for Brunemarksvej i Espergærde.

Anmeldelse indløbet klokken 08.13: Træ næsten væltet og stod nu op ad lygtepæl med fare for at falde ned på Frederikssundsvej ved bagvejen til Frederikssunds Hospital.

Anmeldelse indløbet klokken 08.15: Træ væltet på Frederiksborgvej i Allerød, således den ene vognbane var spærret.

Anmeldelse indløbet klokken 08.21: Træ væltet på Røglevej i Allerød.

Anmeldelse indløbet klokken 08.35: Træ væltet på Birkehusvej i Gilleleje.

Anmeldelse indløbet klokken 09.08: Træ væltet på Vanddamsvej i Farum.

Anmeldelse indløbet klokken 09.20: Træ væltet på Masten i Snekkersten.

Anmeldelse indløbet klokken 09.24: Træ væltet over togskinnerne på Lokalbanen ved Lergravsvej 300 meter fra Kvistgård Station.

Anmeldelse indløbet klokken 09.30: Træ væltet på Holtvej i Græsted.

Anmeldelse indløbet klokken 09.31: Træ væltet på Lystrupvej i Slangerup, således den ene vognbane var spærret.

Anmeldelse indløbet klokken 09.38: Træ ved at vælte ud over Vildrosevej i Espergærde.

Anmeldelse indløbet klokken 09.45: Træ væltet på Gadevangsvej i Hillerød.

Anmeldelse indløbet klokken 09.50: Træ væltet på Løgelandsvej i Helsinge. Træet kunne ikke passeres.

Anmeldelse indløbet klokken 09.45: Træ væltet på Gadevangsvej i Hillerød.

Anmeldelse indløbet klokken 09.48: Træ væltet på Møllevej ved Nivå Kirke, således begge vognbarer var spærret.

Anmeldelse indløbet klokken 10.34: Træ væltet på Holmenevej i Hillerød.

Anmeldelse indløbet klokken 11.20: Træ væltet over togskinnerne på Lokalbanen mellem Hellebæk og Ålsgårde Station.

Anmeldelse indløbet klokken 12.06: Træ væltet på Søholm Park i Hellerup, og et lyssignal var i den forbindelse slået ned.

Anmeldelse indløbet klokken 12.56: Træ væltet på Pyramidestien i Tisvildeleje.

Anmeldelse indløbet klokken 14.39: Træ væltet på Præstegårdsvej i Jægerspris.

Anmeldelse indløbet klokken 15.16: Træ væltet på Virumvej i Virum.

Uro og uorden, Kgs. Lyngby

Klokken 22.28 indløb der anmeldelse om, at en mand skabte uro i en bus på Klampenborgvej ved Fortunen, da han ikke ville vise billet og råbte højt til gene for buschaufføren og de øvrige passagerer. En patrulje kørte til stedet, hvor de traf manden, en 36-årig fra København, som blev bedt om at stige ud af bussen, så den kunne køre videre. Patruljen fik herefter en adfærdsregulerende samtale med manden og registrerede hans generalia.

Indbrud i privat beboelse anmeldt til Nordsjællands Politi 24.-30. januar 2022

Bedrageri, Hellerup og Gentofte

Klokken 19.21 anmeldte en 80-årig kvinde fra Hellerup, at hun samme eftermiddag havde været udsat for bedrageri.

Kvinden var blevet ringet op af en mandsperson, der præsenterede sig som værende ansat af banken Nordea. Manden fortalte, at der fejlagtigt var blevet overført 17.000 kroner fra kvindens konto, og disse ville Nordea gerne føre tilbage til kvinden.

Manden bad i den forbindelse om at få udleveret koden til kvindens kreditkort, som hun så skulle lægge i en kuvert, der sidenhen ville blive afhentet på hendes adresse.

Sidenhen dukkede der en mand op på adressen og afhentede kuverten, og klokken 16.55 var kreditkortet så blevet misbrugt i en hæveautomat, hvorfra der var blevet hævet 9.5000 kroner.

Manden, der hentede kuverten, beskrives som: mand, dansk af udseende, lys i huden, med mørkt hår. Talte dansk.

Samme type anmeldelse indløb fra en 86-årig kvinde fra Gentofte klokken 21.14. Her præsenterede manden i telefonen sig dog som ansat i Danske Bank, men beløbet, der angiveligt fejlagtigt skulle være blevet hævet fra kvindens konto, var igen 17.000 kroner.

Efter en ukendt mand havde hentet kuverten med kvindens kreditkort i på hendes adresse, var det blevet misbrugt for 25.000-30.000 kroner.

Grundet sammenfald i fremgangsmåde, antager Nordsjællands Politi, at der er tale om de samme gerningspersoner i de to sager.

Kørsel i påvirket tilstand og uden førerret, Gentofte

Klokken 01.23 blev en 22-årig mandlig bilist fra Køge standset og kontrolleret på Helsingørmotorvejen i sydgående retning 500 meter nord for Kildegårdsvej. Her viste det sig, at han tidligere var blevet frakendt sin førerret, og at han ikke havde generhvervet retten til at køre bil, hvorfor han blev sigtet for at sidde bag rattet alligevel.

Han fik ligeledes narkometeret til at slå ud for cannabis, hvorfor han blev sigtet for kørsel i påvirket tilstand og taget med til udtagning af blodprøve, der skal fastslå den eventuelle grad af påvirkning.

I bilen blev der ligeledes truffet en 15-årig ung kvinde fra Brøndby, som blev fundet i besiddelse af en mindre mængde hash, hvorfor hun blev sigtet for at have været i besiddelse af dette. De relevante voksne samt de relevante myndigheder blev orienteret om episoden.

Tyveri fra personbil, Charlottenlund

Mellem tirsdag klokken 16.30 og onsdag klokken 07.45 tiltvang en ukendt gerningsperson sig adgang til en Porsche personbil, som holdt parkeret på Fortunvej. Fra bilen blev der blandt andet stjålet solbriller og forlygter.

Færdselsuheld, Gentofte

På Helsingørmotorvejen skete der klokken 07.47 et harmonikasammenstød mellem tre parter i forbindelse med kødannelse i nordgående retning. Patruljer kørte til stedet, hvor et spor måtte lukkes grundet bilernes placering. Med hjælp fra brandvæsnet blev der ryddet op efter uheldet, og klokken 08.03 kunne den øvrige trafik igen passere uhindret. Der skete ikke umiddelbart nogen personskade som følge af uheldet.

Færdselsuheld, Gentofte

En 58-årig mandlig lastbilschauffør kørte klokken 08.50 i østlig retning ad Tuborgvej og foretog et højresving i krydset ved Lyngbyvej. I den forbindelse påkørte han en 17-årig kvindelig cyklist fra København, som kom cyklende i østlig retning ad Tuborgvej. Patruljer kørte til stedet, og lastbilschaufføren blev her sigtet for ikke at have overholdt sin vigepligt. Der skete ved uheldet ikke umiddelbart nogen personskade.

Mistænkelig genstand fundet, Klampenborg

Der indløb klokken 11.38 anmeldelse om, at en borger havde fundet en granatlignende genstand nær en parkeringsplads på Dyrehavevej. Billeder af genstanden blev sendt til Hærens ammunitionsrydningstjeneste, som konstaterede, at der var tale om en øvelsesgranat, som de ville afhente med henblik på destruktion.

Færdselsuheld, Hellerup

Klokken 15.46 skete der et færdselsuheld, da en 55-årig kvindelig cyklist fra Kgs. Lyngby påkørte en 42-årig kvindelig fodgænger fra Hellerup i krydset ved Hans Jensens Vej og Lyngbyvej. Grundet lettere tilskadekomst blev fodgængeren kørt med ambulance til hospitalet for behandling af sine skader, og cyklisten blev efterfølgende også tjekket på hospitalet.

Narkokørsel, Hellerup

En 18-årig mandlig bilist fra Brønshøj blev kokken 21.07 standset af en patrulje på Strandvejen. Her viste et narkometer, at han formentlig havde kørt bil under påvirkning af euforiserende stoffer, og han blev derfor anholdt og sigtet for narkokørsel.

Der venter nu svar på en blodprøve, som skal fastslå de præcise omstændigheder omkring den 18-åriges eventuelle narkopåvirkning.

Brugstyveri af personbil, Gentofte og Nærum

Klokken 02.42 indløb der anmeldelse om, at en personbil kort forinden var blevet stjålet, mens den havde stået parkeret på Høeghsmindevej i Gentofte Klokken 03.38 bemærkede en patrulje bilen i Nærum ved krydset mellem Skodsborgvej og Rundforbivej. Patruljen eftersatte derfor bilen, og under tilkørslen til Helsingørmotorvejen mistede føreren herredømmet over bilen og påkørte en lygtepæl. To personer flygtede derefter fra bilen til fods, men blev af patruljer standset kort efter. Der var tale om en 22-årig mand fra Hvidovre og en 22-årig mand fra Brønshøj, og de blev begge anholdt og sigtet for brugstyveri af bilen.

Eftersættelse af bil, Gentofte

En patrulje bemærkede klokken 02.43 en personbil, som kørte i høj fart ad Gentoftegade, og eftersatte derfor køretøjet. Patruljen mistede dog køretøjet af syne i krydset ved Kildeskovsvej og Gentoftegade.

Grundet nærheden til gerningsstedet og -tidspunktet for brugstyveriet af en personbil omtalt ovenfor i døgnrapporten, kan det ikke afvises, at der kan være en sammenhæng mellem de to hændelser.

Kørte uden kørekort, Gentofte

Klokken 14.05 søndag eftermiddag blev en 58-årig kvinde fra Hellerup standset, da hun kom kørende ad Jægersborg Allé. Her blev hun sigtet for at køre bil, selvom hun ikke havde noget kørekort og for at tale i håndholdt mobiltelefon under kørslen.

Kørsel uden førerret, Klampenborg

På Strandvejen standede en patrulje klokken 01.50 en 25-årig mandlig bilist fra Søborg. Han blev anmodet om at fremvise et gyldigt kørekort, hvilket han dog ikke kunne efterkomme, idet han ikke havde erhvervet sig førerret til køretøjet. Han blev derfor sigtet for at køre bil på trods af dette.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev