Danmarks Apotekerforening går ind i kampen for at få indført lovkrav om, at cigaretter skal gemmes væk i detailhandlen, skriver Apotekerforeningen i en pressemeddelelse.

Antallet af rygere går den forkerte vej. Den årlige rygevaneundersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen, Lungeforeningen og Sundhedsstyrelsen har afsløret, at flere danskere røg i 2018 end de foregående år.

Det er en rigtig kedelig tendens, som skal stoppes hurtigst muligt, mener formanden for Danmarks Apotekerforening, Anne Kahns, som opfordrer politikerne til at handle, bl.a. ved at gøre det lovpligtigt at gemme cigaretterne væk i butikkerne.

“Erfaringerne har vist, at salget af cigaretter går ned, når de bliver gemt væk. Derfor vil jeg gerne rose de detailkæder, som på egen hånd allerede har gjort det. Men det batter ikke rigtigt, hvis det kun er nogle butikker, som gemmer dem væk – for så går de unge bare ind til konkurrenten, hvor cigaretterne står fremme, og køber dem. Derfor må politikerne på banen og lave regler, der gør det ens for alle,” siger Anne Kahns.

Skriv under på opfordring til lovkrav
Så nu skriver formanden for Danmarks Apotekerforening under på det borgerforslag om at gøre det lovpligtigt for udsalgssteder at holde tobaksprodukter skjult, som supermarkedskæden COOP har sat i søen. Og hun opfordrer sine medlemmer til at gøre det samme.

“Som en del af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen kan vi på apotekerne ikke stiltiende se til, mens et stigende antal danskere kaster sig ud i en vane, som kun fører en masse dårligdomme med sig, som koster rygerne selv en masse gode leveår og som i øvrigt belaster sundhedsvæsenet,” siger Anne Kahns.

Danmarks Apotekerforening bakker som en del af partnerskabet Røgfri Fremtid også op om yderligere tiltag, så som øgede cigaretpriser, neutrale cigaretpakker og en national handleplan for tobaksforebyggelse.

Rådgivning gør det lettere at stoppe
Men der skal også hjælp til de 2/3 af hverdagsrygerne, som ifølge rygevaneundersøgelsen ønsker at stoppe. Og her er professionel rådgivning ikke til at komme uden om. Både i elektronisk form, som den gratis rygestopapp e-kvit, der kan downloades til telefonen eller STOPLINJEN, men også i form af rygestopkurser, som et stadigt stigende antal kommuner udbyder, og i stigende grad i samarbejde med det lokale apotek.

“Langt de færreste kan kvitte smøgerne uden hjælp. Rygestopmedicin er selvfølgelig en fin hjælp, men det virker klart bedst, når det bruges sideløbende med god rådgivning. Og så er det i øvrigt også vigtigt at understrege, at rygestopmedicin er en midlertidig løsning, som man skal huske at lægge fra sig igen. Ellers kan man nemt risikere at erstatte en afhængighed med en anden,” siger Anne Kahns.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev