Vil du og dine medarbejdere gerne vide mere om sunde alkoholvaner eller rusmidler? Kontakt rusmiddelkonsulenten for tilbud om oplæg og temadage.

Er I en kommunal eller privat arbejdsplads, og ønsker I at få et oplæg eller en temadag om sunde alkoholvaner eller rusmidler? Kontakt rusmiddelkonsulenten i Gentofte på tlf. 21 31 07 13 eller e-mail gentofte@gentofte.dk. Husk at skrive ”Rusmiddelkonsulent” i emnefeltet. 

Rusmidler og rusmiddelkultur i Gentofte Kommune

I Gentofte Kommune foretager vi løbende undersøgelser af rusmiddelforbruget i kommunen, samt af den kultur der er omkring rusmiddelforbruget. 
Her er det muligt at læse de nyeste undersøgelser på området: 

  • “Ungeprofilundersøgelsen” (pdf) – en national rapport, her med fokus på tallene fra Gentofte kommune fra 2016 . Rapporten er udarbejdet af Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet. I rapporten kortlægges forskellige parametre angående unge i Gentofte kommune, herunder deres brug af og forhold til rusmidler. Der kommer en opdateret udgave i 2019
  • ”Piger er cool uden røg” (pdf) – en undersøgelse af unge kvinders rygeadfærd i Gentofte kommune, fra 2018.
 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev