HOFOR har annonceret udbuddene af et pionerprojekt, der handler om levetidsforlængelse af de kendte havvindmøller på Middelgrunden ud for København. Projektet kan bevare møllerne og sikre, at de i op til 25 år endnu kan producere CO2-fri strøm.

Siden 2018, hvor HOFOR – Hovedstadsområdet Forsyningsselskab købte halvdelen af Middelgrunden Vindmøllepark, har et hold af HOFOR-medarbejdere arbejdet på at give de ikoniske havvindmøller en levetidsforlængende behandling.

Nu har HOFOR lagt sig fast på den tekniske løsning. Derfor er udbuddet, der skal sikre, at møllerne kan driftes i op til 25 år endnu, blevet annonceret. Udbuddet gælder både opgradering og renovering af møllerne samt service og vedligehold frem til 2025, hvor møllernes nuværende driftstilladelse udløber.

HOFOR har over de seneste otte måneder været i dialog med en række leverandører – og har baggrund af det identificeret flere interesserede bydere. HOFOR forventer derfor, at der kan skrives kontrakt med en leverandør i efteråret 2022.

Eksisterende møller bliver opgraderet

HOFOR har siden 2018 undersøgt flere forskellige scenarier for en levetidsforlængelse. På den baggrund har HOFOR besluttet at beholde de eksisterende møller og give dem en opgradering, der gør, at de kan driftes effektivt og sikkert de næste mange år.

– Middelgrunden Vindmøllepark er omfattet af nogle afstands- og højdekrav, som betyder, at vi ikke kan sætte nye og større møller op derude. Derfor har vi haft fokus på, hvordan vi kan optimere inden for de rammer, vi har. Vores analyser har vist, at de eksisterende møller er i en rigtig god stand, og at vi med få tiltag kan levetidsforlænge dem, så vi kan drifte dem videre i mange år endnu. Vi har derfor valgt at beholde de eksisterende møller, som de er – med fundamenter, tårne, naceller, møllevinger og kabler ind til land. Så parken kommer fremadrettet til at se ud, præcist som den gør i dag, forklarer Jan-Hendrik Ahrenkilde Wunsch, der er chef for Drift og Asset Management i HOFOR Vind, og fortsætter:

– Vi har gennem hele forløbet ønsket at genbruge så meget som muligt. Det på trods, så er det nogle gamle møller, som er bygget i en anden tid. Derfor er der dele, som vi ønsker at skifte ud og opgradere, for at kunne drifte møllerne mere effektivt og smartere fremadrettet. Vi opgraderer blandt andet styresystemet i møllerne og installerer nogle nye overvågningssystemer. Derudover vil vi gennemføre nogle reparationer på møllevingerne, som gennem de sidste 20 års drift naturligvis har pådraget sig noget slitage.

Ressourceudnyttelse og CO2-reduktion

Med deres placering i en blød bue lige ud for København er havvindmøllerne på Middelgrunden blevet et vartegn for den grønne omstilling i hovedstaden – samt et yndet udflugtsmål, når Danmarks erfaringer inden for vindmølleteknologi skal promoveres over for udlandet.

Ved at forlænge levetiden og fortsætte driften i mange år endnu håber HOFOR, at møllerne også kan blive et godt eksempel over for omverdenen på cirkulær økonomi og effektiv udnyttelse af ressourcer.

– I HOFOR arbejder vi målrettet med at sikre en bedre udnyttelse af ressourcer og reducere vores klimaaftryk. Her er levetidsforlængelsen af vindmøllerne på Middelgrunden et fyrtårnsprojekt, hvor genbrugstankegangen har været styrende, og hvor vi restaurerer frem for at rive ned og bygge nyt. Hver mølle med fundament består af mere end 2000 tons beton, stål og andre materialer. Ved at genbruge alle de tungeste dele kan vi spare adskillige tusinde tons materialer og dermed CO2, som ellers ville være udledt ved etablering af et nyt anlæg, slår Jan-Hendrik Ahrenkilde Wunsch fast.

Afventer de endelige tilladelser

Levetidsforlængelsen af de ti møller på Middelgrunden er betinget af, at HOFOR får de nødvendige myndighedstilladelser.

HOFOR ansøgte allerede i december 2020 Energistyrelsen om tilladelse til at opgradere møllerne og forlænge driften af møllerne med 25 år. Sagsbehandlingen er stadig i proces.

– Før projektet kan gennemføres, skal Energistyrelsen træffe tre afgørelser. Den første faldt i april, hvor Energistyrelsen afgjorde, at vores projekt med opgradering og levetidsforlængelse af de ti nordligste møller ikke er omfattet af VVM-pligt. Det er naturligvis positivt. Nu afventer vi de sidste to afgørelser, som er nødvendige for at vi kan opgradere møllerne og fortsætte driften – en etableringstilladelse og en forlænget elproduktionstilladelse, siger Jan-Hendrik Ahrenkilde Wunsch.

HOFOR forventer at få de sidste tilladelser på plads inden sommerferien.

FAKTA: Vindmøllerne på Middelgrunden

Vindmøllerne er danskproducerede af typen Bonus 76. De er 105 meter høje og har hver en effekt på 2 MW, så vindmølleparken har en samlet effekt på 40 MW. De i alt 20 havvindmøller producerer årligt omkring 90 millioner kWh, hvilket svarer til elforbruget i cirka 30.000 københavnske husstande.

HOFOR ejer de 10 nordligste af møllerne på Middelgrunden, som er købt af Ørsted i 2018 med henblik på at sikre en levetidsforlængelse. De sidste 10 er ejet af Middelgrundens Vindmøllelaug, der med omkring 8000 andelshavere er blandt verdens største.

Møllernes fundamenter består af cirka 1800 tons jern og beton per mølle, mens hver mølle i sig selv består af cirka 250 tons materialer. Derfor kan man spare meget produktion, CO2 og materialer ved at genbruge og restaurere frem for at opføre nye.

I forbindelse med levetidsforlængelsen vil HOFOR gennemføre en reparation af møllevinger, opgradering af styresystem og SCADA, installation af nye systemer til overvågning af forskydning og temperatur på hovedlejer samt installation af et nyt smøresystem.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev