Lørdag den 13. juni 2020 kl. 10-13

står en lang række frivillige og skralde-gå-grupper parate på 18 poster i 14 bydele i København, Gentofte og på Frederiksberg.

Vi arrangerer en koordineret skraldeindsamling på kryds og tværs af Storkøbenhavn, for jo mindre skrald der er på gader og stræder, jo mindre skrald ender i naturen og i havnene / havene. 

Duk op når som helst mellem kl. 10-13 – og vær med 5-10-30 minutter eller mere….  Du bestemmer selv, hvad du har tid, lyst og kræfter til.

Indsamling af skrald, Plakat Skraldefest

Alle er velkomne, store som små, og ved posterne udleveres handsker og poser til det opsamlede affald.

Hvorfor koordinere en større indsamling af skrald i Storkøbenhavn?

  1. Vi ønsker, at man fra politisk side begynder at tage skraldeproblematikken mere alvorligt – både i hovedstaden og på landsplan.
  2. Vi ønsker en holdningsændring. Alle skal gøres opmærksomme på, at vi sammen kan bidrage til at renholde vores by og dermed miljø & hav. Det sker ved at rydde op efter os selv – enten ved at bruge skraldespandene eller tage skraldet med hjem.
  3. Vi ønsker, at alle skal lære at feje for egen dør. Helt bogstaveligt, at alle går ud foran egen hoveddør / gadedør og samler skrald op på fortovet. På den måde kan vi lige om lidt blive en af de reneste hovedstæder i verden.

VEL MØDT!

venlig hilsen

På vegne af os alle, Rachel Pryce Roed

Læs mere om arrangementet her og her 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev