Gentofte kommune skriver in pressemeddelse at en ny hjemmeside skal fremme bæredygtige initiativer i Gentofte og gøre det lettere at dele erfaringer og hjælpe hinanden.

Den nye digitale platform bæredygtigtgentofte.dk er i luften nu. Her kan du blandt andet se, hvilke bæredygtige tiltag der foregår i Gentofte, og du kan få sparring til at gøre din bæredygtige ide til virkelighed.

– Vi har skabt en digital platform, hvor vi kan mødes og hjælpe hinanden til at realisere bæredygtige ideer. Det har vi gjort, fordi vi gerne vil styrke bæredygtige initiativer i Gentofte – og vi vil gøre det sammen med foreninger, virksomheder og aktive borgere, fortæller formand for Teknik og Miljøudvalget, Karen Riis Kjølbye.

Den nye hjemmeside tager afsæt i Gentofte Kommunes Bæredygtighedsstrategi ‘Sammen om et bæredygtigt Gentofte’, der blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen sidste år, og som borgere og politikere har skabt sammen i et opgaveudvalg. Strategien har fokus på at skabe mindre miljøbelastning, god livskvalitet og mere natur og miljø til glæde for nuværende og kommende generationer.

– Vi har i en årrække haft stort fokus på bæredygtighed i Gentofte Kommunes drift. Men det er afgørende, at vi alle sammen, både kommune, borgere, foreninger og virksomheder gør en ekstra indsats, hvis vi skal styrke bæredygtigheden i Gentofte, forklarer Karen Riis Kjølbye.

Bæredygtighed er et bredt begreb, og initiativerne kan være inden for energi, affald, transport, genbrug, klimatilpasning, natur og meget andet. Nogle af de initiativer, der allerede nu er at finde på bæredygtigtgentofte.dk, er blandt andet byhaven Grøntofte, hvor der på frivillig basis dyrkes grønt sammen med de andre i nabolaget, og virksomheden Hellerup Foodmarket i MENY Rotunden, der lærer skolebørn, hvordan man reducerer madspild.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev