Det er ikke for sent at få vigtig information om HOFORs ansøgning om at etablere en vindmøllepark i det sydlige Øresund, der kan forsyne omkring 300.000 husstande med grøn strøm. Det er heller ikke for sent at stille spørgsmål til projektet og den aktuelle høring.

Tirsdag 23. august afholdt HOFOR i samarbejde med Energistyrelsen et digitalt infomøde om Aflandshage Vindmøllepark. Mødet handlede om HOFORs ansøgning om etableringstilladelse, som lige nu er i offentlig høring.

“Det var et vellykket informationsmøde, hvor vi blandt andet fik præsenteret de valg, som vi har truffet i forbindelse med vores ansøgning om etableringstilladelse. Herunder vores mål om genbrug af opgravet havbundsmateriale frem for klapning, om vores valg af betonfundamenter, der giver gode betingelser for at skabe kunstige stenrev omkring vindmøllerne, samt om vores beslutning om at gå efter større og mere effektive møller, der minimerer antallet af møller på havet. Alt sammen noget, der er blevet efterspurgt i den første offentlige høring af Aflandshage Vindmølleparks miljøvurdering, som vi gennemførte hen over vinteren,” siger Stig Balduin Andersen, der er projektchef for Aflandshage Vindmøllepark i HOFOR, og fortsætter:

“Jeg er også glad for, at der var afsat god tid til borgernes spørgsmål, så vi faktisk nåede at svare på samtlige af de spørgsmål, der blev stillet undervejs i mødet.”

Infomødet har været annonceret i lokalaviser samt via målrettede annoncering på Facebook.

Ud over det digitale infomøde, der var målrettet borgerne i de berørte kommuner langs Øresund og Køge Bugt, er HOFOR også i gang med at gennemføre en runde af møder med borgmestre og embedsfolk i de 10 kystkommuner. Herudover planlægges møder med vigtige interessenter og svenske kommuner på den anden side af Øresund.

Hvis man ikke havde mulighed for at deltage i det digitale infomøde tirsdag 23. august, er det ikke for sent. Hele mødet blev nemlig optaget, og man kan derfor se eller gense det på projektets hjemmeside, www.hofor.dk/aflandshage.

Her findes også en optagelse af infomødet om projektets miljøvurdering, som blev afholdt i januar.

Det er heller ikke for sent at stille spørgsmål til projektet og ansøgningen om etableringstilladelse. HOFOR opfordrer alle til at sende spørgsmål til mailadressen aflandshage@hofor.dk.

Ny høring af Aflandshage Vindmøllepark

Det er anden gang, offentligheden bliver hørt i forbindelse med ansøgningen om at opføre havvindmøller i det sydlige Øresund.

Under den første høring af miljøundersøgelsen, der løb hen over vinteren, modtog Energistyrelsen i alt 91 høringssvar – fra danske myndigheder, borgere, NGO’er og virksomheder samt fra tyske og svenske interessenter i forbindelse med den internationale ESPOO-høring.

I juni godkendte Energistyrelsen miljøundersøgelsen for Aflandshage Vindmøllepark, der kan levere grøn strøm til omkring 300.000 husstande i Øresundsregionen.

HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, har herefter ansøgt om etableringstilladelse til vindmølleparken, som lige nu – og frem til 6. september – er i offentlig høring.

Materialet fra den første høring, herunder Energistyrelsens tilkendegivelse af, at en kommende etableringstilladelse vil indeholde vilkår om overvågning af fugle- og flagermustræk over Øresund, indgår som materiale i den igangværende høring.

Læs mere om projektet og høringen på hofor.dk/aflandshage

Tilmeld dig vores nyhedsbrev