I perioden 10. okt. til 31. okt. er der valg til Seniorrådet i Gentofte Kommune. Alle stemmeberettiget har modtaget et valgkort, og man kan stemme via internettet eller per brev.

Susi Alsfelt Riise-Knudsen genopstiller til rådet. Hendes mærkesager er fremkommelighed for de ældre i kommunen både fysisk og digitalt. Hun skriver:

I 2009 blev jeg valgt til Seniorrådet.  Min største motivation til at genopstille er, at jeg oplever at jeg kan påvirke og forbedre vore ældre borgeres livskvalitet, og dermed gøre Gentofte til et endnu bedre og inspirerende sted at bo.

Jeg er født og bosat i Gentofte kommune siden 1936 og har undervist 33 år i kommunen. Jeg har altid arbejdet med mennesker og deltaget i meget frivilligt arbejde. Jeg er formand for Gentofte Kulturforening, næstformand i Gentofte Håndarbejdsværksted (et beskyttet værksted) samt næstformand i Dansk-Thai-Forening, og aktiv igennem 50 år i Flyvehjemmeværnet.

I Seniorrådet er jeg medlem af kommunens Tilgængelighedsforum, hvor jeg arbejder for digital og fysisk fremkommelighed, inspireret fra Danske Ældreråds temadage og konferencer. Desuden fungerer jeg som kommunens repræsentant i Beboer/Pårørenderådet på plejehjemmet Salem, hvor jeg ofte møder beboerne, deltager i plejehjemmets møder og refererer til Seniorrådet.

Eftersom Gentoftes indbyggere bliver ældre og antallet af ældre stiger, er der derfor mange udfordringer omkring digital og fysisk fremkommelighed i de kommende år. Den fysiske fremkommelighed handler om, at gangbesværede, kørestole- og rollatorbrugere trygt skal kunne begive sig udenfor hjemmet og komme sikkert og behageligt omkring på kommunens veje, parker og i offentlige bygninger. Man kan altid spørge om det er trygt og sikkert at bevæge sig udenfor hjemmet i Gentofte kommune? Mit svar er JA, men jeg synes, vi kan gøre det endnu bedre.

Min hjertesag er derfor, at jeg i næste valgperiode vil fokusere og arbejde på at øge fremkommeligheden med ubesværet tilgængelighed for alle borgere. Gøre det nemmere at komme omkring.  Tilgængelighed i byrummet er en kompleks størrelse, der indeholder mange forskellige forhold. Men for mig handler det for eksempel om, at fortove og ramper ved fodgængerovergange skal være farbare og i orden, så borgere med rollator, kørestol, el-scooter eller med børnebørn i klapvogn kan komme sikkert over vejene i kommunen.

Det kan foregå ved at der ændres på lysreguleringen så man har tid til at krydse over, at der skabes nem uhindret adgang til den offentlige transport, at der opfordres til omlægning af busruter og skabes mange gode hvilesteder til ældres trætte ben.

Øget tilgængelighed og fremkommelighed opnås også med handicap parkeringspladser. I Gentofte er der generelt for få handicap parkeringspladser. Særligt savner mange ældre borgere flere handicap parkeringspladser på forretnings støgene, ved lægehusene og ved apotekerne. Det vil jeg særligt arbejde på fremover.

Digital fremkommelighed er min anden hjertesag.

Jeg ved, at der er ældre, der har forbehold overfor IT.  Gentofte kommune udsender informationer digitalt til for eksempel borgernes e-Boks eller informere via kommunens hjemmeside.   Foreninger og butikker informerer ligeledes digitalt og det giver ofte store udfordringer i ældregruppen. Kan det være rigtigt at man som ældre ikke får digital post og information i tide fordi man er usikker på hvordan man får sin post? Kan det være rigtigt at man som ældre ikke kender til at beskytte sig mod phishing? Vi skal alle kunne bruge IT, føle os digitalt trygge så vi kan gå på nettet, gå online, få informationer og digital post til tiden.  Jeg  oplever, at der er stor interesse, men man er usikker på IT-sikkerheden.  Det vil jeg derfor også arbejde på at forbedre. Jeg har indtil nu stået for afholdelsen af temamøder om f.ex.  IT-sikkerhed, tilgængelighed, demens, ensomhed og tricktyverier. Det vil jeg fortsat stå for.

HUSK at stemme inden d. 31. oktober kl 10.00 og gerne på Susi.

Susi Alsfelt Riise-Knudsen, kandidat til seniorrådet Foto: IDM

 

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev