Skuler du nogle gange over hækken og tænker over, om naboen husker at sortere plast fra bioaffald, hvorfor de nu starter bilen igen, når de kunne tage cyklen, eller om de nu har afleveret deres brugte kaffekapsler til genanvendelse? Så er du helt normal, viser en ny undersøgelse.

Kaffepause, foto: ABW

 

Bæredygtighed står højt på samfundsagendaen, og vi har efterhånden lært, at vi skal sortere vores affald og genanvende emballage. Men hvor bæredygtig betragter den enkelte dansker egentlig sig selv sammenlignet med andre? En del mere, viser en ny undersøgelse.
 
Undersøgelsen er foretaget af analyseinstituttet YouGov blandt mere end 1.000 danskere på vegne af kaffebrandet Nespresso, der har sat sig for at undersøge danskernes grønne vaner og forhold til bæredygtigt forbrug. Og her giver danskerne altså sig selv et klap på den bæredygtige skulder, hvor 21% i høj eller meget høj grad ser sig selv som bæredygtige forbrugere. Men det ser anderledes ud, når der spørges til deres syn på andres grønne handlinger. Kun hver syvende dansker mener, at deres nærmeste venner, familie og naboer agerer bæredygtigt i hverdagen.
 
“Vi lavede denne undersøgelse for netop at blive klogere på danskernes opfattelse af bæredygtighed og ikke mindst, hvordan vi handler på bæredygtighed i hverdagen. Jeg glædes ved at tre ud af fire svarer, at de ser sig selv som forbrugere, der i en eller anden grad agerer bæredygtigt. Det er særligt relevant for os, da vi driver vores eget genanvendelsessystem og dermed er dybt afhængige af aktive og bevidste forbrugere”, siger Gitte Sarlvit, nordisk chef for Nespressos PR og brand.
 
Sjællænderne føler sig som de mest grønne i Danmark
Kigger man på tallene fordelt på regioner, er der stor forskel på, hvor i landet danskerne opfatter sig selv som bæredygtige forbrugere. Sjællænderne har de mest positive briller på – her svarer næsten en tredjedel at de i høj eller meget høj grad anser sig selv som forbrugere, der agerer og handler bæredygtigt. De er dog lidt mere skeptiske overfor deres omgangskreds end dem selv. Det er nemlig kun hver sjette i regionen, der anser deres nærmeste omgangskreds som værende bæredygtige forbrugere.

Hos Nespresso mærker de også forskellen i, hvor ”grønne” hver landsdel er.

”Vi ser også regionale udsving på genanvendelsesgraden af brugte kaffekapsler, hvor fx københavnerne ligger en smule over landsgennemsnittet. Heldigvis ser vi en kontinuerlig stigning i mængden af kaffekapsler, der afleveres til genanvendelse hos os,” siger Gitte Sarlvit.

 

TALLENE BAG

Fordelt på regioner (procent af dem der har svaret i høj eller meget høj grad til hvorvidt de anser sig selv som værende forbrugere, der agerer og handler bæredygtigt):
 
• Sjælland 29 %
• Hovedstaden 24%
• Midtjylland 19%
• Nordjylland 17%
• Syddanmark 16%

 

Undersøgelsen er lavet af YouGov blandt over 1.000 respondenter på vegne af Nespresso

Tilmeld dig vores nyhedsbrev