Et embedsmandsudvalg nedsat af økonomi- og indenrigsministeriet har barslet med en rapport om de kommunale udligningsordninger.

Det viser sig at Gentofte påtænkes, at skulle betale yderligere mellem 1.600 & 2.300 kr pr. hver eneste indbygger i kommunen oven i de eksorbitante 37.000 kr, vi allerede betaler.

Borgmester Hans Toft er mildt sagt ikke glad og har blandt andet udtalt til Børsen:

“Det har taget grotesk overhånd og nærmer sig konfiskation af vores penge”.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev