Lokalhistorisk Forening i Gentofte holder mange gode møder.

[slideshow_deploy id=’15696’]

I april fortalte Niels Ulrik Kampmann Hansen og Flemming Noes-Rasmussen om udstykningen fra Hovmarksgåden. Selve gården er nedrevet ligesom adskillige af de såkaldte grossererlandsteder langs Vilvordevej.

Vi hørte om de markante huse i kvarteret: Den portugisiske ambassade, Ordrupgaard, Korsly, Hovmarksbatteriet og de lave kaptajn Franzens huse i enden af Fortunvej. Historien om det nu nedrevne landsted, Tryggehvile fik vi også.
Kvarteret er sent udbygget uden særlige trafikale forbindelser eller forretninger, men et herligt sted at bo.

Som kuriosum kan nævnes, at går man ind i CVR-registeret findes over 400 registrerede virksomheder, som ikke ses i gadebilledet.

Foreningen har udgivet fine publikationer. Temahæfterne over forskellige områder i kommunen kan købes i foreningen, som man for kun kr 200 i årligt kontingent kan blive medlem af.

Næste møde er med fhv. statsskovrider Klaus Waage om statsskovene i Gentofte.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev