DMI har udsendt varsel om lokale skybrud søndag den 18. september fra kl. ca. 05.30 til omkring kl. 17.30 i blandt andet hovedstadsområdet. Skulle lokale skybrud ramme, opfordrer HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, borgerne til at færdes med forsigtighed: Veje kan blive oversvømmet og kloakdæksler kan hoppe af. Desuden bør man undgå kontakt med spildevand i gader og kældre, da det kan fremkalde sygdom. Også havnebade og bynære strande kan blive forurenet.

Et skybrud kan være på vej til hovedstadsregionen. Derfor opfordrer HOFOR borgerne til at færdes i gaderne med forsigtighed samt sikre deres værdier i kældre og andre udsatte steder. Løse kloakdæksler og spildevand i gaderne kan alle udgøre trusler, som borgerne bør beskytte sig mod.

Pas på dig selv og dine børn Der er tre vigtigt ting at holde sig fra og være forsigtig med, hvis et skybrud rammer byen:

Kloakvand Veje, kældre, havne og bynære strande kan blive forurenet med kloakvand, når der er skybrud. Derfor bør man undgå hudkontakt med vandet. Pas især på dine børn – de bør ikke lege i vandet.

Undgå at bade i havnen Undgå at bade i havnen eller ved bynære strande. Efter skybrud er der risiko for forurenet vand. Vent med at bade til det røde flag er væk og badestedet igen har hejst det grønne flag.

Løse kloakdæksler Mange af vores kloakdæksler er i dag udstyret med selvlukkende hængsler. Men det gælder ikke alle, og der er derfor stadig risiko for, at nogle presses af. Det kan være svært at se hullerne, hvis gader og veje oversvømmes, så vi opfordrer til, at man holder øje og passer på, hvis man færdes i oversvømmede gader.

Pas på hus og kælder Selv i sidste øjeblik er der nogle ting, du kan gøre for at begrænse skaderne, hvis et skybrud rammer dit kvarter. Her er syv gode råd, der begrænser vandskader i dit hus:

1. Luk vinduer og døre. Ved skybrud kan vandet komme ind af både tagvinduer, vinduer i facaden og især vinduer og døre i kælderen.

2. Luk ventilationshuller i ydervæggene. Er der huller i ydervæggen, som er placeret tæt på terræn, bør du lukke dem – fx med en krydsfinerplade.

3. Tjek afløb og tagrender. Undersøg om tagrenderne er fri for blade og andet, der kan hindre vandet i at løbe frit. 4. Sikker opbevaring i kælderen. Beskidt kloakvand kan trænge ind i kælderen, så tingene skal helst stå løftet fra gulvet på stålreoler, som kan desinficeres. 5. Tjek terrænet ved dit hus. Falder terrænet ind mod huset, kan du grave mindre kanaler i terrænet og lede vandet væk fra huset og længere ud i terrænet. 6. Brug sandsække. Du kan stoppe en del vand i at trænge ind i boligen ved at lægge sandsække eller plastiksække med jord på de utætte steder. 7. Begræns opstigende kloakvand. Du kan få monteret højvandslukke og/eller sløjfe gulvafløb i kælderen.

Vi skybrudssikrer byerne De seneste år har voldsomme skybrud ramt forskellige dele af landet og ødelagt værdier for store beløb. HOFOR arbejder derfor sammen med København og kommunerne i hovedstadsområdet om at skybrudssikre hele hovedstadsområdet.

I København er der eksempelvis lavet en række skybrudsriste, nød-afløb til havnen samt skybrudsporte, der åbner automatisk ved stort pres i kloakkerne. HOFOR udbygger også kloaksystemet, og sørger for sammen med kommunerne at opsamle regnvand i parker, på pladser m.m.

Det er umuligt helt at undgå problemer, når de meget voldsomme skybrud er over os. Derfor er det vigtigt, at borgerne gør en indsats for at beskytte sig selv og deres ejendele mod oversvømmelser.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev