Et par gode råd fra HOFOR

DMI har varslet lokale skybrud mandag den 26. juni fra ca. kl. 14 til omkring kl. 20 i hovedstadsområdet. HOFOR, Hovedstadsområdes Forsyningsselskab, opfordrer derfor til ekstra opmærksomhed, da der kan være veje og pladser, der oversvømmes, og kloakdæksler, der løsner sig.

HOFOR kommer bl.a. med følgende gode råd:

 • Undgå hudkontakt med spildevand.
 • Undgå at bade i havnebade og bynære strande, indtil det grønne flag atter er hejst.
 • Sørg for at sikre værdier i kældre og andre udsatte steder.
 • Pas på løse kloakdæksler.
 • Luk vinduer og døre. Husk vinduer i tag og facade og vinduer og døre i kælderen.
 • Luk ventilationshuller i ydervæggene.
 • Tjek afløb og tagrender.
 • Sikker opbevaring i kælderen.
 • Tjek terrænet ved dit hus.
 • Brug evt. sandsække.
 • Begræns opstigende kloakvand.

 Få uddybet HOFORs gode råd ved skybrud her.

Læs mere om HOFOR her.

 

Foto: ABW

Tilmeld dig vores nyhedsbrev