Ny analyse viser, at danskerne ser skytteforeninger som en kilde til sikkerhed og ikke som steder, hvor bander og kriminelle færdes. Bandepakkens øgede regulering af skydesporten kan begrænse fællesskab og øge marginalisering. Formand opfordrer til dialog om løsning af problemet.

”I mediebilledet og på Christiansborg kædes de danske skytteforeninger ofte sammen med bander eller anden kriminel adfærd. Der er der ingen som helst databelæg for. Skytteforeninger er fællesskaber, hvor børn, unge og familier mødes – og jeg tror det er dét, som slår igennem i vores analyse. De fleste danskere ser nemlig skytteforeninger og skydesport som et bidrag til sikkerhed,” siger formand John Hansen.

Sammen med analyseinstituttet YouGov har Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) gennemført en analyse af, hvad den danske befolkning tænker om og forbinder skydesport med. I regeringens bandepakke foreslås det, at prøvetræninger skal skæres ned fra 5 til 2 og bestyrelserne i foreninger strafpålægges.

I analysen er danskerne blandt andet blevet bedt om at tage stilling til, om de tror at skytteforeninger og skydesport kan bidrage til at styrke sikkerhed. Det mener langt de fleste. Blandt andet på grund af samarbejdet med politiet om vurdering og registrering af adgang til foreningerne. Kun 3 % af danskerne mener, at skytteforeninger er et sted, hvor bander og kriminelle kommer.

”Det er dejligt at se, at et stort flertal i befolkningen ser os som et konstruktivt bidrag. Ikke bare til sikkerhed og ansvarlighed, men også som en aktiv faktor i det lokale foreningsliv til dannelse af fællesskaber,” siger formanden med henvisning til analysens resultater.

Regeringens forslag til bandepakke, der skal bekæmpe og begrænse bandekriminalitet, indeholder forslag om at begrænse prøvetræninger i skytteforeninger fra nu fem til bare to samt om skærpet strafansvar. Det er problematisk for skytteforeninger i forhold til både at få nye medlemmer ind i fællesskabet og få frivillige til at engagere sig i fx foreningens bestyrelse.

”I øjeblikket kæmper vi for at sikre, at regeringens forslag til bandepakke ikke ender med at tage livet af skydesporten, men faktisk kommer til at virke efter hensigten og begrænse både risiko og mulighed for at banderne spreder sig. Det sker ikke ved at gøre det svært for skytteforeningerne at få nye medlemmer samt hindre os i at skabe stærke idrætsfællesskaber og bidrage positivt til at børn og unge ikke marginaliseres. Det sker ved at gøre det u-attraktivt og svært at være bandemedlem i vores samfund,” understreger John Hansen.

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) har ved flere møder med politikere og udvalg peget på løsninger, der kan gøre det godt at være forening og spænde ben for bandemedlemmer. Herunder forslag om et fælles elektronisk registreringssystem på tværs af skytteforeninger. Et sådant system vil afsløre om der skulle være personer, der går til prøvetræning i mere end én forening. Det problem løses ikke i det nuværende forslag til bandepakke.

Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov. Der er i alt gennemført 1029 CAWI-interview med danskere i alderen 18+ år, i perioden 6. – 9. oktober 2023.

Foto: ABW

Tilmeld dig vores nyhedsbrev