DST skriver bl.a. dette i sin pressemeddelelse om familier der er glade for biler:

STOR VÆKST I ANTAL FAMILIER MED FLERE BILER

FAMILIERNES BILRÅDIGHED 1. JANUAR 2019

Koncentrationen af arbejdspladser, offentlig service og indkøbsmuligheder mv. i de større bysamfund har betydet, at familierne har behov for flere biler. Således er antallet af familier med rådighed over flere biler 1. januar 2019 oppe på 525.400 mod 377.900 familier for 10 år siden. Det svarer i dag til, at 17,2 pct. af alle familier råder over flere biler. De kommuner, hvor andelen af familier med flere biler er størst (25-30 pct.), og som har oplevet den største vækst, ligger rundt om de største bykommuner i Jylland og på Fyn og til en vis grad omkring Hovedstaden.

Andelen af familier med flere biler, 2009 og 2019Kilde: www.statistikbanken.dk/BIL811.

SEKS UD AF TI FAMILIER RÅDER OVER BIL

Antallet af familier med én eller flere biler er samlet set vokset med 201.100 siden 2009, og 61,3 pct. af familierne råder i dag over bil mod 59,6 pct. i 2009. Tre fjerdedele af væksten er sket i familier med flere biler. Der er stor forskel, alt efter hvor familien bor i landet. I Hovedstadsområdet og Aarhus har kun 30-50 pct. af familierne bil. I en række kommuner rundt om de største byer – bl.a. Rebild og Favrskov – er det derimod otte ud af ti familier, der har bil.

FAMILIER MED HØJ BILRÅDIGHED

Familierne med høj bilrådighed har derudover en række ofte sammenhængende karakteristika (opgjort pr. 1. januar):

De har flest penge til forbrug. 88 pct. af familierne i den højeste decilgruppe – dvs. de 10 pct. af familierne, der har flest penge til forbrug – har bil i 2018.
De er parfamilier med børn. 90 pct. har bil i 2019.
De bor i parcelhuse. 84 pct. af familierne har bil i 2018.
De er topledere. 91 pct. af familierne har bil i 2018.
De bor i bysamfund med færre end 2.000 indbyggere eller i landdistrikter. 77-80 pct. har bil i 2019.

FAMILIER MED LAV BILRÅDIGHED

På tilsvarende vis har familierne med lav bilrådighed en række karakteristika, der også ofte hænger sammen (opgjort pr. 1. januar):

De har færrest penge til forbrug. 13 pct. af familierne i den laveste decilgruppe – dvs. de 10 pct., der har færrest penge til forbrug – har bil i 2018.
De er enlige uden børn. 38 pct. har bil i 2019.
De bor i etageboliger. 38 pct. af familierne har bil i 2018.
De er førtidspensionister. 36 pct. af familierne har bil i 2018.
De bor i hovedstadsområdet eller i byer med flere end 100.000 indbyggere. 41-48 pct. har bil i 2019.

Familiernes bilrådighed i kommunerne. 1. januar 2019Kilde: www.statistikbanken.dk/BIL811.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev