Antallet af unge Gentofte Kommune, der ryger dagligt, er faldet kraftigt siden 2019. Dog mangler kurven at knække for festrygning, snus og e-tobak.

Et års tid inden en ny lov i sommeren 2021 gjorde det forbudt for alle skoleelever i Danmark at ryge, dampe og bruge snus i skoletiden – uanset om de befandt sig på eller uden for deres skoles matrikel – indførte Gentofte Kommune røgfri skoletid på alle folkeskoler i kommunen. Samtidig gik fire gymnasier i kommunen også med til at sige stop for tobakken i undervisningstiden.

Det har nu givet resultater. Ifølge kommunens ungeprofilundersøgelse er antallet af daglige rygere på ungdomsuddannelserne nemlig faldet kraftigt fra 13 % i 2019 til nu blot 4,4 %.

– Det er fantastiske resultater, der viser, at vi sammen med ungdomsuddannelserne så rigtigt, da vi i fællesskab indførte røgfri skoletid på både folkeskoler og ungdomsuddannelser, siger Andreas Weidinger, der er formand for Børneudvalget, og stod i spidsen for det opgaveudvalg, der i sin tid anbefalede indførslen af røgfri skoletid i Gentofte Kommune.

– Der skal lyde en stor tak til ungdomsuddannelserne for samarbejdet, der har banet vejen for, at vi i dag har skabt en rød tråd i indsatsen mod rygning på tværs af folkeskolen og ungdomsuddannelserne. Det er et helt afgørende skridt, da det ofte er i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelserne, at flere unge begynder at ryge, siger Andreas Weidinger.

Ændret frikvarter

Aurehøj Gymnasium er et af de fire gymnasier, der valgte at tilslutte sig forslaget om røgfri skoletid. Her glæder rektor Anette Hestbæk Jørgensen sig også over, at det er lykkedes at knække rygetrangen blandt eleverne. I dag er der kun 2,4 % daglige rygere tilbage blandt Aurehøjs elever mod 7,7 % i 2019.

– Det er dejligt, at indsatsen har haft så positiv indvirkning, og at vores elever har taget så godt imod udfordringen, siger Anette Hestbæk Jørgensen, der mener, de gode tal skyldes, at både lærere, elever og ledelse har arbejdet tæt sammen om at gøre op med rygningen på Aurehøj.

Efter røgfri skoletid blev indført, indførte skolen rygevagter til at holde øje med, at de nye regler blev overholdt. Samtidig blev der lavet arrangementer for at informere og motivere til rygestop, ligesom skolen satte sig for at ændre frikvartererne, så eleverne fik nogle gode alternativer til at mødes over en smøg.

– I den første måned tilbød vi eleverne gratis kaffe og vi købte en række spil til udendørs og indendørs brug, så eleverne fik et sundt alternativ til rygepausen. Vores bordtennisborde har været den største succes, og er konstant i brug, så snart forårssolen titter frem, siger Anette Hestbæk Jørgensen.

‘Dør helt ud med os’

Eleverne på Aurehøj har i høj grad selv været med til at gøre op med rygekulturen. Det fortæller Lukas Preston, der bliver student til sommer. Da han startede på Aurehøj i 2019, var cigaretterne ofte et fælles holdepunkt i frikvartererne, og selv blev han hurtigt en del af den faste skare, der mødtes over smøgerne.

– Rygeområdet lå lige ved indgangen, så det blev hurtigt naturligt, at mødes der for at ryge og snakke.

Da røgfri skoletid skulle indføres året efter, gik han med ind i arbejdet med at lave om på pausekulturen på Aurehøj.

– Det handlede især om at få fat i de nye 1. g’ere, så de ikke fulgte vores mønster og begyndte at ryge, husker han.

Lukas Preston fremhæver de nye bordtennisborde og et særligt aktivitetsudvalg, det såkaldte ‘dans og djam-udvalg’. Det var noget, eleverne selv stablede på benene for at arrangere sjove aktiviteter i frikvartererne.

– Så arrangerede vi en fælles rundboldkamp eller flødebollekast eller noget tredje, så der kom fokus på noget sjovt, man kunne være fælles om.

I dag har han selv lagt smøgerne på hylden, og selvom han kender til enkelte elever, der fortsat sniger sig til smøger eller snus i løbet af skoledagen, er det hans klare fornemmelse, at tobakken ikke længere spiller rollen som social lim.

– Min årgang er den sidste, der kan huske ‘rygeren’ (rygepausen), så jeg tror, det dør helt ud med os, når min årgang stopper.

Stadig brug for indsatser

Mens Gentofte Kommune og ungdomsuddannelserne har haft succes med at gøre op med den daglige rygning, viser ungeprofilundersøgelsen, at andelen der festryger, er uændret. Samtidig er der sket en stigning i andelen af unge på ungdomsuddannelserne, der dagligt tager snus eller “ryger” e-cigaretter.

– Det fortæller os, at vi ikke er i mål endnu, og at vi skal blive ved med at sætte ind. Det går selvfølgelig ikke, at cigaretterne bare erstattes med andre former for tobak, så vi skal løbende følge op og tale med skolerne og eleverne om, hvordan vi konkret kan ændre kulturen til det bedre, siger Andreas Weidinger.

Fakta om røgfri skoletid og Ungeprofilundersøgelsen

Røgfri skoletid blev indført på alle folkeskoler og på gymnasierne Aurehøj, Øregaard, GL. Hellerup og Ordrup fra skolestart i sommeren 2020.

Ungeprofilundersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse, der gennemføres årligt for elever i 7.-9. klasse (november) og elever på ungdomsuddannelserne (november-december) i Gentofte Kommune. Ungeprofilundersøgelsen giver en bred indsigt i, hvordan unge oplever egen trivsel og sundhed.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev