Grundlagt: 1186

Antal indbyggere: 74.932 (2015)

Areal: 25,54 km²

Gentofte-området har være beboet siden stenalderen, hvor små beboelser lå ved Gentofte Søs bredder. Den ældste nuværende bygning er Gentofte Kirke, som daterer sig tilbage 1100-tallet.
Den første gang ordet “Gentofte” er brugt er i 1186 i et brev fra Biskop Absalon, hvor han bl.a. giver:

“…mansionem de Gefnetofte cum omnibus pertenentiis suis” … Gentoftegård og al dens opland

til biskoppen af Roskilde.

På baggrund af bynavnet “tofte” kan man anslå at den oprindelige landsby er fra 800-tallet, da det er her man først støder på endelsen i forbindelse med bynavne. Tofte har oftest haft betydningen “særeje” eller “særlod”, hvilket formentlig har betydet at området har været ejet af en storbonde eller anden betydningsfuld person. “Gen” har typisk været set i forbindelse med byer, der ligger nær søer eller fjorde. Hvorfor vi kan udlede at Gentofte kan oversættes til Søsæreje.

I 1600-tallet blev Dyrehaven og Charlottenlund skov populære udflugtsmål for Københavnere. Hovedmålet var Kirstens Piils kilde, der i følge sagnet kunne kurere alskens dårligdomme og ubehageligheder. De mange pilgrimme lagde her fundamentet for Dyrehavsbakken, da driftige handelsmænd, så mulighederne i at sælge diverse fornødenheder til de tilrejsende.

“Dyrehaven ved Ibstrup”, eller Charlottenlund Skov blev et populært rejsemål, da kongehuset havde tildelt værtshusprivilegier i området. Det betød en stor tilstrømning af festglade bedsteborgere og de store beløb de brugte på værtshusene, betød en stor økonomisk vækst i området.

De kongelige byggede i 1700 og 1800-tallet Bernstorff Slot, Charlottenlund Slot, Emiliekilde og Jægersborg slot. Gentofte var nu blevet et yndet mål for Københavns elite, der lystigt kopierede de royale ved at anlægge sommerresidenser og landsteder. Med jernbaneforbindelsen fra det indre København blev status som forstadskvarter en realitet.

De store investeringer i infrastruktur, har været hovedårsagen til Gentofte Kommunes udvikling. Gentofte er tidligt blevet urbaniseret i forhold til andre forstæder omkring København, og Gentoftes historie som udflugtsmål for eliten har lagt kimen til, hvorfor Gentofte Kommune er Danmarks rigeste.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev