Tilfredshedsundersøgelse af offentlig transport – flere kunder anbefaler Movia og Lokaltog

For fjerde år i træk har Rejsekort og Rejseplan gennemført den fælles årlige undersøgelse af kundetilfredsheden hos Movia, Lokaltog og de øvrige trafikvirksomheder i Danmark. Resultaterne viser blandt andet, at kunderne i Region Hovedstaden og Region Sjælland er blevet mere villige til at anbefale rejser med Movias busser og Lokaltog.

Det fremgår således af den landsdækkende undersøgelse, at der på landsplan har været en stigning i kundernes villighed til at anbefale kollektiv transport på tværs af bus, tog og metro.

Går man længere ned i tallene, kan man se, at stigningen i kundernes villighed til at anbefale kollektiv transport også er gældende for kunderne i Movias busser og hos Lokaltog.

“Vi er selvfølgelig tilfredse med, at vores kunders villighed til at anbefale vores busser og lokaltog er stigende. Særligt efter endnu et år med corona. Det er samtidig et mål for Movia at øge kundernes villighed til at anbefale os yderligere. Derfor fokuserer vi på at give bedre information ved forsinkelser og omlægninger, styrke sammenhængen med cyklen, så man kan have den med i alle Movias almindelige busser og på at fortsætte den grønne omstilling”, siger Camilla Struckmann, der er direktør for kommerciel og kunder i Movia.

Undersøgelsen viser også, at den generelle tilfredshed med Movias busser og Lokaltog er på niveau med året før. Kundetilfredsheden med Movias busser ligger således på 50 procent. Lokaltog har i årets undersøgelse opnået en kundetilfredshed på 61 procent, hvilket er højere end landsgennemsnittet. Hos Lokaltog er det særligt overholdelse af køreplanen, muligheden for at få en siddeplads samt rengøringsstandarden, der medvirker til den høje kundetilfredshed i den landsdækkende undersøgelse. Forskellen i kundernes tilfredshed med Movias busser og Lokaltog ligger i øvrigt helt i tråd med resultaterne på landsplan, hvor tilfredsheden med togtrafikken generelt er højere end med bustrafikken.

Ser man på kundetilfredsheden, som den måles årligt blandt 35.000 kunder direkte i Movias busser og lokaltog er andelen af tilfredse og meget tilfredse kunder dog henholdsvis 94 pct. i busserne, og 93 pct. i lokaltog.

At kundetilfredsheden er lavere i den landsdækkende undersøgelse, skyldes primært forskel i metode. Den landsdækkende undersøgelse gennemføres som en online undersøgelse blandt personer, der har rejst med kollektiv transport mindst én gang indenfor det seneste år, hvor Movias og Lokaltogs egen kundetilfredshedsundersøgelse er baseret på godt 30.000 personlige interviews i busser og lokaltog.

På landsplan er undersøgelsens konklusioner at:

•    76 pct. ser offentlig transport som et godt og vigtigt alternativ til andre transportformer

•    57 pct. er tilfredse med udbuddet af offentlige transportmuligheder i deres område

•    62 pct. af passagererne føler sig godt behandlet, når de rejser med kollektiv transport

•    58 pct. oplever, at rejsetiden med kollektiv transport er behagelig

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er foretaget af Wilke for transportselskaberne i Danmark, og blev afsluttet i november 2021. Den dækker kunderne hos de danske transportselskaber Arriva, BAT, DSB, FynBus, Lokaltog, Metroselskabet, Midttrafik, Movia, NT og Sydtrafik.

Data i undersøgelsen er indsamlet gennem online spørgeskema blandt passagerer, der har rejst med kollektiv transport mindst én gang det seneste år.

Læs hele undersøgelsen her

 

Copyright: Movia Foto: Ulrik Jantzen

Tilmeld dig vores nyhedsbrev