Vil du gerne være med til at drøfte, hvordan Gentofte Kommune kan bekæmpe og forebygge indbrud og tricktyverier i Gentofte Kommune?

Siden 2009 er antallet af indbrud og tricktyverier steget markant i Gentofte Kommune. I 2017 var der 975 anmeldelser om indbrud i boliger og herudover 612 indbrud i biler. Desuden udsættes sejl- og motorbåde også for indbrud ligesom butikker og virksomheder.

De høje indbrudsstatistikker har fået Kommunalbestyrelsen til at nedsætte et nyt opgaveudvalg, der skal arbejde med, hvordan kommunen og borgerne kan finde nye måder at bekæmpe indbrud på.

Opgaveudvalget ‘Tryghed for borgerne’ skal komme med forslag til indsatser, der kan forebygge og bekæmpe indbrud og tricktyverier i boliger, biler, både, butikker og virksomheder, fx i form af metoder, der stresser indbrudstyven, når de forsøger at begå indbrud.

Alle borgere kan vise deres interesse for at være med i arbejdet på gentofte.dk/tryghed.

Kontaktinformation
Kommunikationskonsulent Charlotte Laursen, mail calu@gentofte.dk, tel. 51322520

Tilmeld dig vores nyhedsbrev