Borgerne i Nordsjælland er blevet mere trygge og samtidig vokser deres tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det.

Det kan man læse i Justitsministeriets seneste Tryghedsundersøgelse, som netop er udkommet. I 2023 har 90 procent af borgerne i Nordsjælland angivet, at de grundlæggende føler sig trygge i deres nabolag.

Foto ABW

Det er statistisk signifikant flere end i resten af Danmark, og et billede på den positive udvikling, som nordsjællænderne har givet udtryk for de senere år. I 2022 var det 89,3 procent af borgerne i Nordsjælland, som følte sig grundlæggende trygge i deres nabolag, året før 88,5 pct. og i 2019, hed tallet 84,4 procent.

”Vi er meget glade for, at borgernes tryghed og tilliden til politiet stiger. Vi har et tæt og velfungerende samarbejde med kommunerne i politikredsen. Det betyder, at vi hurtigt kan reagere på aktuelle fælles udfordringer. For eksempel når vi oplever unge, som skaber uro på S-stationer og i togene. Samtidig har vi en række fælles indsatser, som bidrager til at øge trygheden i Nordsjælland, bl.a. i forhold til forebyggelse af indbrud og sikring af trafiksikkerhed. Det tror jeg medvirker til, at borgerne oplever, at der er fokus på de udfordringer, vi trods de gode resultater, har i politikredsen,” siger politidirektør Lykke Sørensen, Nordsjællands Politi.

I Justitsministeriets undersøgelsen er der også spurgt til, om borgerne har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det.

Her har 86 procent af borgerne svaret, at de har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det, og det er en pæn stigning i forhold til året før, hvor 83,7 pct. svarede, at de havde tillid til politiet.

”Det er helt afgørende for os, at borgerne har tillid til, at vi kommer, når de har brug for os. Men også at de oplever, at vi har fokus på de problemer og udfordringer, som de er bekymrede for. Tillid er vejen til, at vi hjælper hinanden med at undgå kriminalitet, og får håndteret den kriminalitet, som stadig findes i vores samfund. Så vi vil fortsat gøre alt, hvad vi kan, for at leve op til borgernes tillid, og samtidig være så åbne og tilgængelige som muligt,” siger politidirektør Lykke Sørensen.

Tryghedsundersøgelsen kan læses her: https://www.justitsministeriet.dk/wp-content/uploads/2024/04/tryghedsundersoegelse-2023.pdf

Selve spørgeskemaundersøgelsen, der er gennemført af Danmarks Statistik i perioden fra d. 1. september til 28. november 2023, er blevet udsendt til 68.093 personer i Danmark og har modtaget 29.007 besvarelser. Efter datarens omfatter undersøgelsen 29.004 besvarelser, hvilket er svarende til en svarprocent på 42,5 procent

Fakta:
Generelt er trygheden høj i alle politikredsens 13 kommuner. Men særligt i Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Gentofte og Helsingør er borgernes tryghed vokset.

Andelen af borgere i Nordsjællands politikreds, der føler sig utrygge i opgange og i grønne områder, parker og legepladser, er statistisk signifikant mindre end i resten af Danmark. Der er yderligere tendens til, at andelen af borgere i Nordsjællands politikreds, der føler sig utrygge på gaden og på pladser og torve, er mindre end i resten af Danmark. Omvendt er andelen af borgere i Nordsjællands politikreds, der føler sig utrygge på stationer og ved stoppesteder, statistisk signifikant større end i resten af Danmark.

Kilde Nordsjællands Politi.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev