Kondomer, handsker og alt muligt andet, som aldrig burde ende i kloakken, havde i sidste uge skabt så stor en prop, at beboerne i kvarteret havde svært ved at skylle ud i toilettet, og der bredte sig en lugt i gaden. HOFORs spulevogn skal nok få bugt med proppen, men husk det nu i fremtiden: kun tre ting må ende i toilettet.

Pis, lort og papir. Intet andet må ende i toilettet, men den klump, som er hevet op her, indeholder alt muligt andet som vatpinde, vådservietter, bind og hårtotter.

Det er kun tre ting, man må putte i toilettet. Pis, lort og papir, hvis man må være lidt direkte. Men der sniger sig alt muligt andet ned i kloakkerne, og det kan skabe propper i systemet. Pludselig sker der ikke rigtig noget, når beboerne i en ejendom trykker på toiletskyllet, og der kan også begynde at lugte lidt af kloak i gaden.

“Når der er en prop i kloakken, løber vandet langsommere, og det er derfor, at man får lugtgenerne. Vi er blevet kontaktet af nogle beboere i gaden, fordi deres kloak ikke virker, og det er fordi, at der er helt tilstoppet, der hvor deres opgang er sluttet til kloakken”, forklarer specialarbejder Derick Osei Addai, fra HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab.

Flere steder i kvarteret har slamsugeren været på hårdt arbejde og har hevet kilovis af affald op fra kloakken.

Dybt under asfalten

Flere meter under asfalten ligger kloakken. Røret dernede kan være så stort, at man kan gå i gennem det, og alligevel kan det stoppe til. Spulevognen skal ofte forbi det samme sted flere dage i træk, og hive store bunker op fra kloakken. Hvis man kigger nærmere, så er der alt muligt, som slet ikke burde ende i kloakken – indpakning til kondomer, bind, hårtotter, vatpinde, vådservietter og sågar en håndværkerhandske. Nogle af de nævnte ting er måske ikke endt i kloakken via toilet eller køkkenvask, men via vejriste, som tillader større ting at passere. Men der er stadig alt for mange ting, som ender i afløb og toilet.

“Problemerne opstår, når man hælder fedt fra friture direkte i afløbet, og det blander sig med hårtotter, bind, vatpinde og alt muligt andet som ikke skal være der. Så bliver de her store propper dannet, og der ligger et fedtlag, som kan være svært for os at få suget op”, fortæller fagkoordinator hos HOFOR, Per Bo Jensen.

Kun tre ting i toilettet

Det kommer til at kræve et par ugers arbejde for spulevognen og HOFORs medarbejdere at få renset kloakkerne og sikre fri passage for spildevandet. Når affald og fedt er renset væk, skal der også fjernes en del sand og grus, som via vejriste er havnet i kloakken fra byggepladser i området. De par ugers arbejde havde ikke været nødvendige, hvis vi havde husket, at der kun må komme tre ting i toilettet. Pis, lort og pair – resten skal i affaldsspanden. Og undgå at hælde fedt ud i køkkenvasken, det er med til at skabe problemerne.

Det kommer til at kræve flere ugers arbejde at få bugt med det affald, fedt og sand som har skabt en prop i kloakken.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev