Vi ved alle sammen godt, at vi ikke må smide vores brugte batterier i skraldespanden, fordi det ’fucker med vores grundvand’. Men alligevel er det kun godt halvdelen af alle batterier i Danmark, der bliver sorteret korrekt og sendt til genanvendelse. Elretur har derfor søsat en ny kampagne, der skal gøre det lettere at opbevare de brugte batterier, før de afleveres til genbrug.
I 2019 købte vi i Danmark næsten 4.000 tons batterier. 56% bliver indsamlet og korrekt sorteret, så de kan genanvendes. De resterende 44% bliver desværre ikke. Det svarer til 1.760 tons. Det er i gennemsnit omkring 60% af materialet i et batteri, som genanvendes, blandt andet metallerne jern, bly, kobber, nikkel, mangan, kobolt, jern, messing, zink og aluminium. Resten bortskaffes forsvarligt. Det er en god forretning både økonomisk, fordi det er billigere at genanvende disse metaller end at udvinde dem som råstoffer, og miljømæssigt, fordi vi skåner naturen. Det er derfor vigtigt, at vi bliver endnu bedre til at sortere vores batterier korrekt.

Batteriæske, foto: Elretur

”Vi er allerede godt på vej i forhold til genanvendelse af batterier, men samtidig er der udsigt til en stor gevinst, hvis vi bliver endnu bedre til det. Korrekt sortering af batterier er et område, hvor vi som individer, familier og virksomheder kan gøre en stor forskel for miljøet og bidrage til en bæredygtig anvendelse af de samlede ressourcer. Hvert batteri tæller,” siger Morten Harboe-Jepsen, direktør i Elretur.

Få en batteri-æske

Usorterede batterier ryger typisk i den almindelige skraldespand eller i småt brændbart på genbrugspladsen. En anden stor kilde til fejlsortering er de batterier, som sidder i eksempelvis udtjent legetøj, hvor batterierne ikke tages ud, når legetøjet bliver kasseret. Dette gælder også anden elektronik. Mange af os står i hverdagen og ved ikke, hvor vi lige skal opbevare de brugte batterier, indtil de skal afleveres til genanvendelse. Derfor har Elretur lavet en GO-CARD kampagne, hvor man i 540 biografer og cafeer landet over kan få sin egen smarte æske til opbevaring af de brugte batterier.

Æsken findes som ”almindeligt” postkort i de velkendte GO-CARD stativer. Tag postkortet med hjem og fold det til en æske.

”Vi danskere er meget miljøbevidste og ved godt, at batterier skal genanvendes. Vores postkort-æske er en venlig påmindelse og en kærlig hjælpende hånd i hverdagen med at få lagt de brugte batterier til side, så de ikke havner i skraldespanden eller bliver siddende i den fjernstyrede bil,” siger Morten Harboe-Jepsen.

Link til afleveringsmuligheder i din kommune
Hvordan du skal sortere og aflevere dine brugte batterier, kommer an på flere forskellige ting, herunder bopælskommune og boligform. Dog kan du altid tage dine batterier med på genbrugspladsen. Klik på dette link, hvis du vil vide mere om mulighederne i din kommune: https://elretur.dk/farvel-batteri/

Faktaboks: Derfor skal batterier genanvendes

• Brugte batterier er skadelige for naturen
• Du er med til at sikre, at nyttige råstoffer som jern, mangan og tungmetaller bliver genbrugt
• Hvis de ender i din skraldespand, bliver de brændt, og de gode råstoffer går tabt
• Batterier, der afleveres, bliver sendt til anlæg, hvor råstofferne bliver udvundet og genanvendt

Faktaboks: 6 gode råd om batterier

• Smid ikke brugte batterier ud i skraldespanden – aflevér dem til genbrug, hvor råstofferne bliver udvundet og genanvendt
• Saml ikke store mængder derhjemme. Du har ikke gavn af dem – men det har miljøet, fordi vigtige råstoffer kan genbruges
• Skift først batterier, når det er nødvendigt. Alt andet er spild af både ressourcer og penge
• Opbevar nye og brugte batterier hver for sig – så har du styr på dem, der dur og dem, der skal afleveres
• Tag batterierne ud af udstyr, som du ikke bruger i længere tid. Så lækker de ikke væske, som kan beskadige udstyret
• Undgå, at batterier kommer i nærheden af åben ild – de kan eksplodere

For yderligere information
• Kontakt: Morten Harboe-Jepsen, direktør i Elretur, på tlf. 33 36 91 98
• Besøg: www.elretur.dk
• Statistik omkring batteriindsamling: www.dpa-system.dk

Om Elretur
Elretur er en non-profit medlemsorganisation, der varetager ansvaret for at genbruge og genanvende udtjent elektrisk og elektronisk udstyr og batterier for vores medlemmer på den mest effektive og miljøansvarlige måde. Vi hjælper samtidig vores medlemmer med de lovpligtige indberetninger til myndighederne. Vi har ca. 800 medlemmer som er producenter – eller importører- af eludstyr.

Elreturs målsætning er at sikre, at så meget som muligt batteri- og elektronikaffald bliver genbrugt eller genanvendt til gavn for måde mennesker, virksomheder og miljøet. Vi laver oplysningskampagner om genanvendelse og stiller vores viden til rådighed for vores medlemmer, offentligheden og fagfolk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev