Vi har allesammen hørt, at vandstanden stiger i de danske farvande på grund af klimaændringer.

Det bekymrer med rette folk, der bor tæt ved kysten eller i lavtliggende områder i øvrigt.

Men inden man nu skynder sig at sælge sit hus og flytte til højereliggende områder er det nok en god ide at se på tallene for, hvor stor vandstandsstigningen i virkeligheden er.

Vandstanden bliver målt i Kbh. Nordhavn, og den viser, at vandstanden siden målingerne startede i 1896 er steget med 0,6 mm året.

Vandstand ved København, fra PSMSL
Det skal tilføjes, at landet ved København hæver sig med 1,1 mm/år.

Hvis denne stigning og landhævningen fortsætter uændret frem til år 2100 vil vandstanden ialt stige ved København med ca. 5 cm fra nu af.

Så måske er det god ide at se tiden an, og ikke lade sig gribe af panik.

Men det er under alle omstændigheder  fornuftigt at undersøge om Hovedstadsområdets kommuner har det fornødne beredskab til at klare en stor stormflod, hvoraf den seneste var i 1872 med en vandstand på 3,3 meter over dagligt vande. Og sådan en vil med 100 % sikkerhed komme igen uanset klimaændringer eller ej.

Stormfloden ved Falster, 1872

 

 

 

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev