Verdens skove siger farvel til afbrænding af biomasse.

Verden skove beder om hjæl til at dele kampagnen på Facebook.  

En sølle skov, foto: Verdesn Skove

Hvis du skriver under så er du med til at er med til at lægge pres på: 

  • Biomasse skal udfases, så det kun bruges i meget begrænset omfang i 2030.
  • Læg afgift på biomasse, så det sidestilles med andre CO2-udledende energikilder.
  • Al biomasse skal være dokumenteret ansvarligt produceret.

Hvis du vil vide mere om konsekvenserne af brugen af biomasse, så læs Verdens Skoves holdning til biomasse.

Vi opdaterer dig når vi har samlet nok underskrifter og afleverer dem til regeringen.

Del endelig budskabet på facebook, så dine venner kan være med i den gode sag.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev