Gentofte Kommune er fyldt med initiativrige borgere, der ønsker at gøre en forskel. Hvordan kan vi som kommune blive endnu bedre til at møde borgerne, der hvor de er, så vi kan bruger hinandens engagement til at skabe det gode liv i kommunen?

Det har opgaveudvalget ”Vi skaber sammen” svaret på ved at udarbejde 6 principper, der skal guide kommune, borgere, foreninger, virksomheder m.fl., når vi skaber sammen.

De seks principper er:

 • Lytter først Brygger bro
 • Skaber fremdrift 
 • Gør det nemt
 • Fastholder virkelyst
 • Tydelig ramme

Baggrund

Gentofte Kommune har en lang tradition for at inddrage og være i dialog med borgere, foreninger, virksomheder m.fl. for at nyttiggøre borgernes værdifulde idérigdom, initiativer og virkelyst. Vi skal skabe endnu mere sammen, fordi løsningerne bliver bedre, og det styrker det lokale demokrati. Netop for at bygge videre på de gode erfaringer nedsatte Kommunalbestyrelsen opgaveudvalget ”Vi skaber sammen” i efteråret 2018.

Ti borgere og fem politikere har i 2019 mødtes for at formulere seks principper for at skabe sammen og for at kunne realisere principperne peger udvalget på, at der skal arbejde med seks veje, der bl.a. handler om at gøre forsøg med nye dialogformer og at understøtte dialogen med digitale løsninger. 

Læs kommissoriet for Vi skaber sammen (pdf)

Hvem var med i opgaveudvalget?

Politikere:

  • Hans Toft (formand) 
  • Søren B. Heisel (næstformand) 
  • Morten Løkkegaard 
  • Kristine Kryger 
  • Brigitta Rick

Borgere 

 • Carl Bredholt 
 • Ayesha Khawajazada 
 • Kim Ege Møller 
 • Peter Flinth 
 • Zelis Nielgaard 
 • Caroline Falholt 
 • Vivi Mindedal 
 • Freddy Svitring 
 • Charlotte Skovmand 
 • Christina Wex 

Dagsordener og referater

Læs dagsordener og referater fra opgaveudvalget Vi Skaber Sammen

Tilmeld dig vores nyhedsbrev