Gentofte Kommune ønsker at skabe endnu mere sammen med borgerne, fordi det giver bedre løsninger for borgerne og udvikler det lokale demokrati. Et opgaveudvalg af politikere og borgere har anbefalet, at samarbejdet mellem kommunen og borgerne skal styrkes blandt andet ved dialog-events mellem borgere og politikere til store begivenheder som Kultur og Festdage og ved sparringsagenter, som borgerne let kan henvende sig til, hvis de har et initiativ, de gerne vil arbejde med.

Gentofte Kommune har mange gode erfaringer med at skabe sammen med borgere, foreninger og virksomheder gennem blandt andet opgaveudvalg. Kommunalbestyrelsen har netop vedtaget seks principper, der skal styrke det fremtidige samarbejde yderligere. Borgmester Hans Toft ser frem til at inddrage borgerne endnu mere:

– Vi har igennem de sidste 10 år oplevet en stigende interesse fra borgerne til at bidrage med at skabe det gode liv i Gentofte Kommune. Den motivation og initiativrigdom, som vi er blevet mødt med, har styrket både min og kommunalbestyrelsens tro på, at det er sammen med borgerne, vi skaber de bedste løsninger, og det er netop det, de seks principper skal guide os i.

Principper guider samarbejdet

Ti borgere og fem politikere har i et opgaveudvalg udarbejdet seks principper for, hvordan vi møder hinanden – kommune og borgere – når vi udvikler sammen, både når det er på borgernes initiativ, og når kommunen inviterer. Principperne bygger på erfaringer med, hvad der er vigtigt, for at vi lykkes med at skabe sammen. Principperne for samarbejdet er:

Lytter først – muligheder opstår i dialogen med hinanden
Brygger bro – vi kobler os til hinanden og bruger hinandens ressourcer
Skaber fremdrift – vi informerer hinanden løbende og prøver ting af i det små
Gør det nemt – vi gør det nemt at engagere sig
Fastholder virkelyst – vi bygger videre på initiativtagernes egagement, så ejerskab bevares
Tydelig ramme – vi er tydelige om, hvordan vi kan bruge hinanden og inviterer hinanden ind tidlig i processen.
Christina Wex er medlem af opgaveudvalget og har været med til at udarbejde de seks principper. Hun er begejstret for ideen om at indføre sparringsagenter, som borgerne kan henvende sig til, hvis de har et initiativ, de gerne vil i gang med:

– Det, der gør forskellen, når man har en god idé, som man synes vil kunne skabe værdi i lokalsamfundet, er, at man hurtigt kommer i kontakt med de rigtige mennesker. Der er ikke noget mere dræbende for kreativitet og iværksættertrang end at blive mødt af et trægt system. Derfor er jeg særligt fortaler for opgaveudvalgets ide om sparringsagenter – det vil sige medarbejdere, som kan hjælpe en videre til de rette personer, der kan være med til at afklare om ideen er bæredygtig, og om det er noget kommune og borger skal udvikle i fællesskab.

Opgaveudvalget har også anbefalet, at kommunen udnytter events som fx Kultur og Festdage til at skabe anledninger for dialog mellem politiker og borgerne.

Siden 2015 har Gentofte Kommune inddraget borgerne gennem mere end 30 opgaveudvalg, hvor politikere sammen med borgerne har skabt nye politikker og anbefalinger til, hvordan kommunen sammen med borgerne kan gøre det endnu bedre at være borger i Gentofte.

Læs mere om opgaveudvalget på gentofte.dk/viskabersammen.

Kontaktinformation
Kommunikationskonsulent Charlotte Laursen, calu@gentofte.dk, 5132 2520

Tilmeld dig vores nyhedsbrev