”Jeg forsøger at male balancen mellem utopi og virkelighed og fjerne grænserne mellem ønsker og realiteter.” Vilhelm Bjerke Petersen, 1937

Mindets magt, foto: Øregård Museum

Banebrydende surrealist ud af skyggen Multikunstneren Vilhelm Bjerke Petersen (1909-57) var en ægte visionær – og i Danmark forud for sin tid. Han skabte en strøm af kraftfulde malerier, collager og keramik, udgav poesi og kunstteori og var katalysator for banebrydende udstillinger. Alligevel står han i skyggen af mere kendte navne i dansk kunsthistorie. Den placering udfordrer Øregaard Museum nu med den største soloudstilling i hovedstads-området nogensinde. Udstillingen Vilhelm Bjerke Petersen – Alt er tegn tæller ca. 100 værker og viser kunstnerens internationale slagkraft og facetterede virke. Hans idealisme giver et overraskende aktuelt perspektiv på kunstens evne til at udfordre og vise nye veje – både på personligt og kollektivt plan.
Bjerke Petersens tegn ”Udstillingen præsenterer Vilhelm Bjerke Petersen som den nytænkende kunstner, han var. Han opbygger et billedsprog, som er stærkt inspireret af bl.a. Paul Klee og psykoanalysen. Cirklen, linjen, punktet, trekanten er en slags grundtegn for ham forstået på den måde, at han ser dem som en del af menneskets sanselige grundvilkår, der er præget af linjer, farver og former. På lærredet danner han forskellige forløb og relationer mellem elementerne, som afspejler sammenhænge og mønstre, vi møder i vores omgang med verden. Han læser fortællinger ind i dem, og ser alt som tegn. En linjes forløb bliver f.eks. til selve livets udvikling, og hvert element på linjen bærer en betydning, som knytter sig til livets faser og modsætninger,” fortæller museumsinspektør Jesper Sexauer Bloch Kloster, som er udstillingens kurator i samarbejde med billedkunstner Pernille Priergaard Worsøe.

Kunst som katalysator: inspirationen fra Bauhaus Fra barnsben lærer Bjerke Petersen at opfatte kunst som en afgørende faktor i samfundet og stille sig både åben og kritisk over for tendenser i samtiden. Med opbakning fra sin far, den frisindede kunstkritiker og -historiker Carl Vilhelm Petersen, søger han ud i Europa for at uddanne sig, først til Oslo og Paris, dernæst til kunstskolen Bauhaus i Dessau. Som eneste dansker nogensinde går han i 1930-31 et semester på denne radikalt nytænkende skole, hvor han undervises af Wassily Kandinsky (1866-1944) og Paul Klee (1879-1940).

Opholdet på Bauhaus sætter dybe spor hos Bjerke Petersen. I resten af sit liv videreudvikler han læren fra Kandinsky og Klee: Kunsten er ikke elitær, men skal tale direkte til det moderne og frie menneske – ja, kunsten er hele afsættet for forandringer i alle livets facetter. Derfor er det også logisk, at han påtager sig offentlige udsmykningsopgaver som f.eks. Højdevangens Skole i København.

Internationalt bindeled Vilhelm Bjerke Petersen tager fra Bauhaus til København, hvor opgøret med de borgerlige dannelsesbegreber også blusser. Her bliver han hurtigt en central skikkelse på kunstscenen. En ting er, at den unge Bjerke Petersen har visioner og kunstnerisk talent – han sprudler også af handlekraft. Han danner kunstnergruppen linien med unge kunstnere som Eiler Bille (1919-2004), Richard Mortensen (1910-1993) og Sonja Ferlov (1911-1984), og selvom gruppen kun er sammen i årene 1933-34, får dens udstillinger og tidsskiftudgivelse afgørende betydning for kunsten i Danmark.

Med linien kommer der for alvor et dynamisk, kunstnerisk nybrud med internationalt schwung i Danmark. Kunstnerne suger til sig af internationale avantgardebevægelser og udveksler idéer indbyrdes. Det skyldes i høj grad Bjerke Petersens internationale netværk og hans insisteren på, at kunsten ikke er snævre, nationale anliggender. Kunstnerne i linien er både inspireret af Bauhaus-læren og den internationale surrealisme. Resultatet er – kort fortalt – en nytænkende måde at dyrke et fladebetonet maleri med abstrakte, symbolske former. Det er et radikalt brud med det naturalistiske kunstsyn, der stadig dominerer i Danmark på det tidspunkt.

Udstillings-pionér I 1935 sætter Vilhelm Bjerke Petersen for alvor København på det moderne, kunstneriske verdenskort, da han sammen med ledende skikkelser i den internationale surrealistbevægelse – André Breton (1896-1966), der er forfatter til det surrealistiske manifest, samt Max Ernst (1891-1976) og Jean Arp (1886-1966) – står bag den banebrydende internationale udstilling ‘kubisme=surrealisme’ i Den Frie Udstillings Bygning. Her udstiller kunstnere som Meret Oppenheim (1913-1985), René Magritte (1898-1967) og Salvador Dalí (1904-89) for første gang i Danmark. Bjerke Petersen bliver mere og mere optaget af Magritte og Dalís figurative version af surrealismen og den gren af psykoanalysen, der dyrker freudianske symboler og seksualitetens væsen. Derfor bryder han samme år med gruppen Linien.

Bjerke Petersens livsprojekt: kunst forbinder os Umiddelbart kan Vilhelm Bjerke Petersens virke se ud til at pege i mange retninger. Vi ser både helt stramme, abstrakte kompositioner og surreelle værker med mange figurative detaljer i bl.a. menneskeskikkelserne. Men det hele er knyttet sammen og afspejler hans idé om, at alt har både en æstetisk udtrykskraft og en symbolværdi. For ham har alt betydning i en universel, menneskelig sammenhæng, der forbinder os.

”Bjerke Petersens arbejde handler om at se ud over konkrete livsfornødenheder som tag over hovedet, mad på bordet etc. og forstå vores liv og omverden på et dybere plan. Han er fra en brydningstid med en voksende bevidsthed om, at mennesket er meget mere end sin fysik, altså en opmærksomhed også på menneskets psykiske liv. Han vil skabe forbindelse mellem, det vi kan se, og det vi kan føle. For ham er kunsten et helt nødvendigt opdagelsesrum for mennesket. For alle mennesker. Et livsnødvendigt rum, simpelthen. Det er noget af det, der gør ham spændende og relevant, også i dag. Vores egen tid med corona-pandemi har jo faktisk tydeliggjort, at vi har brug for det, der giver os en dybere mening – for det, der skaber sammenhænge i livet. Dét havde Bjerke Petersen et visionært blik for”, fortæller museumsdirektør Sidsel Maria Søndergaard.

Flugten til Sverige – og til kunstnerisk og politisk frirum At kunst- og livssyn er to sider af samme sag for Vilhelm Bjerke Petersen, sætter han på spidsen, da han i 1935 trykker en collage, Førerne og idealerne, i tidsskriftet Konkretion, som han har stiftet samme år. Collagen forestiller Hitler og hans officerer som krigsofre med amputerede lemmer. Denne kritiske fremstilling af den tyske rigskansler, der i disse år strammer grebet om Tyskland, får senere Bjerke Petersen nazisternes søgelys, og i 1944 flygter han til Sydsverige. Her bliver han hurtigt inkluderet i en surrealistisk kreds af malere kaldet Halmstadgruppen, som han har kendt siden begyndelsen af 1930’erne. I Sverige finder han det kunstneriske frirum, den danske kunstscene ikke rigtig kunne tilbyde.
Om udstillingen Udstillingen følger Bjerke Petersens forskellige kunstneriske faser: I 1931-35 er hans arbejdet præget af det abstrakte med enkle, genkendelige symboler. I 1935-45 er det surrealistiske og figurative på spil, inspireret af psykoanalysen. Fra ca. 1945 og til hans død i 1957 vender han tilbage til abstrakte, geometriske former i ’det konkrete’, som han selv giver betegnelsen ’originisme’.

Surrealismen og Øregaard Museum Øregaard Museum har i de seneste 10 år arbejdet med dansk og international avantgardekunst, herunder surrealismen, og vist de første soloudstillinger i Danmark med hhv. Lee Miller, Man Ray og Meret Oppenheim. Udstillingen med Bjerke Petersen præsenteres 10 år efter museets store udstilling om Franciska Clausen (1899-1986). Det er ikke tilfældigt. De to kunstnere kendte nemlig hinanden – bl.a. var Vilhelm Bjerke Petersen en af de få, der viste Franciska Clausen imødekommenhed, da hun vendte hjem fra Paris i begyndelsen af 1930’erne, og hun var med på den udstilling i 1935, som Bjerke Petersen arrangererede i Den Frie Udstillings bygning. Nu gives stafetten videre til Bjerke Petersen selv.

Udstillingen er tilrettelagt i samarbejde med Mjellby Konstmuseum i Halmstad, Sverige. På Øregaard Museum er den kurateret af Jesper Sexauer Bloch Kloster i samarbejde med billedkunstner Pernille Priergaard Worsøe.

Kunstnerens biografi: http://oregaard.dk/har-du-et-vaerk-af-kunstneren-vilhelm-bjerke-petersen/

Praktisk information Udstillingsperiode: 21. april – 3. oktober 2021 Åbningstider: onsdag-fredag kl. 13-16, lørdag-søndag kl. 12-16 Arrangementsprogram: Se oregaard.dk For yderligere information og pressebilleder: kontakt museumsinspektør Birgitte Vase Agersnap, bvg@gentofte.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev