Affaldssortering

Gentofte Kommune vil fra september måned 2016 uddele yderligere affaldsbeholdere til beboere i villaer og rækkehuse. De nye beholdere skal indeholde metal og plast. Der er tale om en valgfri afmeldeordning – det betyder, at du kan fravælge sorteringen, hvis du ikke ønsker den.

Gentofte Kommune forventer, at de nye beholdere er på plads hos alle villa- og rækkehusejere i marts 2017.

Affaldsbeholderen til metal og plast er magen til beholderen der allerede findes til papir og glas og den vil ligeledes blive tømt hver 4. uge ligesom papir og glasbeholderen.

Etageejendommene i Gentofte er som udgangspunkt ikke med i den nye ordning, men det er muligt at kontakte Affald og Genbrug i Gentofte kommune på renovation@gentofte.dk og aftale et besøg med en affaldskonsulent, hvis man er interesseret i, at finde en sorteringsløsning der fungerer for etageejendommen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev